Qalani khathesi ukuvikela inkomo ku-January disease

23 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Qalani khathesi ukuvikela inkomo ku-January disease Inkomo ebulewe yiJanuary Disease

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Veterinary Services isixwayise bonke abafuye inkomo ezabelweni ze-Matabeleland ukuthi baqalise amalungiselelo okuvikela inkomo zabo kumkhuhlane we-January disease owandise ukuthanyela izibaya ngalesi isikhathi.

Oyingcitshi kwezezifuyo kunhlanganiso le, esabelweni seMatabeleland North uDokotela Vernon Tutsirai Dziruni, ukhuthaze bonke abafuyileyo ukuthi bavikele inkomo zabo kumkhuhlane we-January disease ngokubona ukuthi ziyadibha maviki onke.

“Ukuze silwise umkhuhlane we-January disease kuyadingeka ukuthi sibone ukuba inkomo zethu zidibha maviki onke ikakhulu ngalesi isikhathi sokutshisa lokuhluma kotshani ngoba imikhaza lezibawu kunengi okuyikho okunye okusuka kubangele umkhuhlane lo.

“Indawo ezinengi okulenkomo ezihlaselwa ngumkhuhlane lo zindawo ezomileyo ezingela manzi eneleyo ukuthi inkomo ziqhubeke zidibha amaviki elandelana. Ngemva kokunanzelela lokhu uHulumende wabuya lohlelo lweBlitz Tick Grease ukuze luncedise ekuvikeleni inkomo emkhuhlaneni we-January disease. 

“I-tick grease iyasebenziseka, ayidingi amanzi njengedibha ngakho-ke kulula ukuthi inkomo zivikeleke emkhuhlaneni. I-tick grease iyatholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi lokudla kwezifuyo, lezitolo ezigoqela iFarm and City leVeterinary Distributors,” kulandisa uDkt Dziruni.

Uphethe ngokukhuthaza bonke abafuyileyo ukuthi baphatheke kumhlangano eyabe ihlelwe nguHulumende eyabe ifundisa ngemikhuhlane yezifuyo.

“Ngithanda ukukhuthaza wonke ofuyileyo ukuthi aphathekeni emhlanganweni ehlelwa nguhulumende lapho okuyabe kufundiswa ngemikhuhluhlane ehlasela inkomo lokuthi ivikelwa njani,” kuphetha uDkt Dziruni.

Share This:

Sponsored Links