Uncategorized

Phos’ elakho: Konke sekuphethwa emafonini

06 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Phos’ elakho: Konke sekuphethwa emafonini

uMthunywa

Mehleli Dube

UMAKHALEKHUKHWINI sewaba yingxenye yempilo emuntwini ophila ensukwini zalamhlanje. Kugcinwa khona imfihlo ezinengi ezaziwa ngumnikazi, sibi semali inengi labantu abasalugxobi emabhanga, uvela nje athinte inkinobho zikamakhalekhukhwini wakhe kuntshaze imali. 

Sewaba nguye njalo osifikela kuzihlobo labangane abakunkalo zamagumbi womane omhlaba, kambe uyawukhumbule ukuthi aluba akekho umakhalekhukhwini besizakufikwelwa ngubani kuzihlobo labangane eziphetsheya kolwandle. 

Phela lamajaha sekwabalula kibo nxa bekhombisa intombi, umane nje athumele umlayezo kunombolo zentombi. Nxa ingafuni ingathi iyathetha, ujika nje athi uxolo umlayezo ube ungaqondanganga laye, kuphambaniseke inombolo. 

Bakhona njalo abakhombisa kumakhalekhukhwini bathembise izulu lomhlaba bona mathupha bengakaze babonane. 

Kuthi mhla bedibana uthole ukuthi mhlawumbe intombazana yinhlilibindi, ububi efana lengulungundu ngesikhathi sebusika. Abanye njalo ngabazifihla iminyaka yabo yokuzalwa, bayifiphaze athi mhla behlangana kuyikhona ujaha ebona ukuthi yintanga yinye lonina, ahle adliwe ngumswenya.

Ikhona njalo eminye imizi emileyo lalamhlanje, abahlanganiswa ngumakhalekhukhwini. Khona nje kufuna umuntu abe leqiniso, angaqambi manga ngoba mhla kuvela lawo manga kuchitheka izitshebo lamasawudo. 

Ayixabene. 

Asithintane kunombolo lezi 0738305027

Share This:

Sponsored Links