Okumqoka ungakaqalisi ukufuya inkomo zochago

23 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Okumqoka ungakaqalisi ukufuya inkomo zochago Inkomo zochago

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Livestock Production esabalweni seMatabeleland North isixwayise labo abafuna ukufuya inkomo zochago, ngokumele bakukhangele bengakaqalisi ukufuya inkomo zochago.

UMnumzana Cosmas Muzunde ongu-Dairy Officer esabelweni seMatabeleland North uxwayise labo abafisa ukufuya inkomo zochago ngabangakulandela ukuze baphumelele.

“Kuqakathekile ukuthi libekwazi ukuthi ukufuya inkomo zochago yibhizimusi, ngakho-ke kuyabe kumele uhlele ubhale phansi esithi thina yi-business plan. Lokhu uyabe ukwenza ukhangele ukuthi uzasenga inkomo ezingaki, uchago uzaluthengisela ngaphi, izisebenzi uzaziholisa malini, lokuthi ukhangelele ukusala lenzuzo enganani ngemva kokubhadala indleko zonke.

“Okwesibili kuqakathekile ukuthi ukhulume lalabo abalolwazi ngebhizimuzi yenkomo zochago, ngoba yibo abanganelisa ukulinika ulwazi ukuthi izibaya kumele zibenjani, ukudla kwenkomo lokuthi inkomo zochago ziphathwa njani ukuze ibhizimusi liphumelele. 

“Besokusithi ekudleni inkomo zochago kumele zilinyelwe ukudla, kodwa ukuze umfuyi ayenelise ukulima ukudla kwenkomo kumele abelendawo enkulu yokulima aphinde abe lamanzi okuthelela.

“Okokucina, ngilikhuthaza ukuthi libokhipha umquba ezibayeni zenkomo, ngoba inkomo zochago zilomquba omnengi. Nxa lingekela umquba lo usibamnengi esibayeni yiwo ocina udala udaka nxa izulu lingana, inkomo besezisiba lomkhuhlane wamasondo,” kuchasisa uMnu Muzunde.

Esephetha uthe njengomfuyi kuqakathekile ukuthi usebenze labantu abathembekileyo njalo abalo lwazi.

“Sengiphetha ngithanda ukulikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukusebenza labantu abathembekileyo lokuphatha inkomo zethu ngonanzelelo, lokhu kwenza ibhizimusi iphumelele,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links