Okumqoka kwabafuye inkukhu zenyama

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Okumqoka kwabafuye inkukhu zenyama Broilers

uMthunywa

Langelihle Moyo

INKAMPANI ekhangela ngokufuywa kwenkukhu, lokunakekelwa kwazo, iHamara ixwayise labo abafisa ukufuya inkukhu zenyama kwezebhizimusi, ngendlela abangazilandela ukuze ibhizimusi yabo iphumelele.

Abalimi baxwayiswe ngendlela abangazilandela ekufuyeni inkukhu zenyama ezibizwa ngokuthi ngama-broiler.

UNkosazana Pretty Matiwaza uxwayise abafuyi ngendlela abangizilandela kwezebhizimusi lenkukhu zenyama, ama-broiler.

“Nxa ufuna ukuphumelela kubhizimusi lokuqhuba inkukhu zenyama kumele wazi okulandelayo ungakazithengi inkukhu zakho.

“Okokuqala kumele ubekwazi ukuthi inkukhu zakho uzazithengisela bani njalo uzazigcina ngaphi, lokuthi ulayo yini indawo enkulu ngokweneleyo engenelisa ukugcina inkukhu zebhizimusi, okunye njalo okuqakathekileyo kulesisigaba yimali ezakuncedisa ukwakha izilugu, ngingathi khona kudingakala imali eyeneleyo eyokuqala ibhizimusi yakho.

“Okwesibili ngithanda ukukhuthaza ukuthi nxa lisakha izilugu zenkukhu zama-broiler, kumele lakhe izilugu ezinkulu njalo ezilezikhala zokungenisa umoya ngoba inkukhu lezi azizwani lokutshisa, umqando lokuminyana, yikho kumele izilugu zakhiwe zibe banzi.

“Nanzelela ukuthi lapho ogcina khona inkukhu zakho kuhlanzekile njalo kuyageziswa ngemithi efaneleyo eyokuvikela inkukhu lezi emikhuhlaneni etshiyeneyo, ngoba nxa kungahlanzekanga inkukhu ziyafa ngoba lezinkukhu azizwani lengcekeza, nxa sezifile kuyabe sokusitsho ukuthi ibhizimusi yakho iyabe isizakuwa ngoba uyabe ungasatholanga lokho oyabe ukukhangelele,” kulandisa uNkszn Matiwaza.

Esephetha uthe ukwenza ibhizimusi lenkukhu zama-broiler akufuni umuntu olivila lowomelayo ongafuni ukukhipha imali ngoba ibhizimusi ngeke liphumelele.

“Nxa ufuye inkukhu lezi ngiqoqosela ukuthi ungabi livila, ungabi litshapha njalo ungawomeli. Ngoba nxa ungawomela inkukhu ziyafa yimikhuhlane usekela ukuthenga imithi yenkukhu ulokhe ubophele imali, ngakho-ke balimi ngilikhuthaza ukuthi asinakekeleni inkukhu zethu ngokusezingeni eliphezulu ukuze ibhizimusi yethu yande,” kuphetha uNkzn Matiwaza.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds