Nathisani izifuyo ukuze zingacubi

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
Nathisani izifuyo ukuze zingacubi Kungumlandu womuntu wonke ngesikhathi sokutshisa ukuthi abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi malanga onke ukuze

uMthunywa

Ethel Ncube
ABE-LIVESTOCK Production Development sebekhuthaze uzulu ukuthi anathise izifuyo zakhe amanzi eneleyo ukuze zingacubi.

Isikhathi esikiso sinzima kakhulu ezifuyweni ngoba amanzi ayasilela endaweni ezinengi ngenxa yelanga elitshisayo.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Production Specialist uthe abalimi kabanathise izifuyo zabo ukuze zingafi.

“Khathesi ezifuleni ezinengi akulamanzi, inkomo zilakho ukuhamba umango omude zidinga lapho ezinganatha khona.

“Abalimi kabadinge izibholane eziphuma amanzi bakhelelele izifuyo zabo amanzi ukuze zinathe zingomi,” kubika uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili esithi inkomo zilakho ukucuba kumbe ukufa ngenxa yokoma.

“Izifuyo akumelanga ziswele amanzi ngoba lokho kungadala ukuthi zife. Kungumlandu womuntu wonke ngesikhathi sokutshisa ukuthi abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi malanga onke ukuze zingafi,” kutsho uMnu Muzunde.

“Ngikhuthaza labo abahlala endaweni ezihlupha amanzi ukuba bengekeli izifuyo zisifa ngenxa yamanzi. Kabakhulumisane labantu abahlala kwezinye indawo ezilamanzi bahambise khona imihlambi yabo ukuze ithole amanzi ngoba izifuyo nxa zisifa bayabe belahlekelwa yinzuzo yabo,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links