Nanzelelani imbuzi zingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo

03 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Nanzelelani imbuzi zingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo Imbuzi

uMthunywa

Langelihle Moyo

INGCITSHI kwezempilakahle yezifuyo esebenza esitolo seFarm and City isixwayise abafuyi bembuzi ngendlela abangazilandela ukuthi bagcine imbuzi zabo ziphephile okuzenza lamazinyane akhule kuhle engabanjwa yimikhuhlane.

UMnumzana Itai Shambambeva uxwayise abafuyi bembuzi ngendlela zokuzinakekela lokudla okumele zikunikwe.

“Nxa lisakha izibaya zembuzi, kumele zibe phezulu ngamamitha amabili, lokhu kwenzelwa ukuthi zingabanjwa ngumqando lokuthi ngesikhathi sezulu zingahlali zibuye zilale edakeni.

“Okunye siyabe sisenzela ukuthi nxa zichema umchemo wakhona ugelezele phansi. Izibaya zembuzi kumele lizakhe ngendlela yokuthi akungeni umoya omnengi futhi kumele zibe zinkulu ukuze imbuzi eziphakathi zingaminyani ukwenzela ukuthi umoya ubhode kuhle phakathi. Izibaya lezi kumele zibe sendaweni elomthunzi ukuze zicatshele ilanga lezulu.

“Besokusithi ekudleni, imbuzi zidla yonke into kuhlanganisa lamaphepha, konke nje okuyingcekeza ezihlangana lakho emadlelweni ziyadla.

Sixwayisa abafuyi ukuthi bananzelele emadlelweni embuzi ukuthi akulamaphepha ngoba zingawadla zicina zihlaselwa yimikhuhlane egoqela i-pulpy kidney le-pneumonia,” kulandisa uMnu Shambambeva.

Ubuye waxwayisa abalimi ukuthi bahlabe imbuzi zabo kabili ngomnyaka.

“Imbuzi kumele zihlatshwe kabili ngomnyaka, zithole ukunakekelwa ukuze zingaphunzi lokuthi zizale zibe zinengi,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links