Nakekelani izifuyo zenu, zingatshaywa zimota

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Nakekelani izifuyo zenu, zingatshaywa zimota Sekulabantu abanengi kakhulu abalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yezifuyo ezingena emgwaqweni, ikakhulu ebusuku

uMthunywa

Musa Janga
NGENXA yokwanda kwabantu abafa kungozi zomgwaqo kanye lezifuyo, abalimi sebekhuthazwe ukuthi banakekele izifuyo zabo zikhathi zonke ukuze zingehlelwa zingozi lezi.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Brian Gwebu ongumtshayeli ubike ukuthi sebekhathele ngenkomo ezingena emgwaqweni zingela belusi okwenza bawelwe zingozi.

“Kumele abalimi benze imizamo yokukhangela izifuyo zabo ngoba lokhu kuba yingozi kithi izihambi kanye lenkomeni zabo,” kuchaza uMnu Gwebu.

Uthe sekulabantu abanengi kakhulu abalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yezifuyo ezingena emgwaqweni, ikakhulu ebusuku.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Maxwell Sibanda ongumlimi othe kubi ukuthi abalimi bekele inkomo zabo zihamba zodwa kungela muntu ozikhangeleyo.

“Inkomo azalelwa ukuhamba kodwa kumele zibe lomuntu ozikhangelayo ukuze ziphephe ezingozini zomgwaqo. Lokhu kunceda laye umlimi ngoba ulakho ukuphelelwa yizifuyo zakhe zitshaywa zimota,” kuchaza uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi okungcono kakhulu yikuthi umlimi afake ucingo, avalele inkomo zakhe nxa kunzima ukuthi ahlale ehamba lazo.

“Nxa kusehlula ukuthi umlimi ahlale ekhangele inkomo zakhe kungcono azivalele ngocingo ukuze zingayi emgwaqeni,” kuchaza uMnu Sibanda.

UMthunywa uphinde wakhuluma loDokotela Khumbulani Sibanda oweVeterinary Services obike ukuthi kulicala ukuthi inkomo zihambe zodwa emgwaqweni ngoba kungaba lomonakalo uyahlawuliswa.

“Inkomo ingatshaywa yimota kube lomonakalo umlimi nguye othwala ubunzima bonke ngokuhlawuliswa kungakho kuqakathekile ukuthi umlimi abone ukuthi inkomo zakhe ngazo zonke izikhathi kazingeni emgwaqweni,” kuphetha uDkt Sibanda.

Kubikwa inkomo ingabonakala emgwaqweni umnikazi wayo kumele ahlawuliswe imali engange-$20 kukanti indaba le ingaphelela emthethwandaba uhlawuliswa imali ephakathi kwe$300 le$500.

Share This:

Sponsored Links