Nakekelani izifuyo ngesikhathi somqando

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Nakekelani izifuyo ngesikhathi somqando

uMthunywa

Listen Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba banakekele izifuyo zabo ngesikhathi somqando ngoba amadlelo yikho lapho aqala khona ukusilela.

 

UMnumnzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist esabelweni seMatabeleland North uchaze ukuthi isikhathi somqando siluhlupho ezifuyweni.

“Isikhathi somqando siluhlupho kakhulu ngoba izikhathi ezinengi amanzi lamadlelo kuyabe sekuswelakala futhi izifuyo zilakho ukufa ngenxa yomqando.

“Abalimi bakhuthazwa ukuba bakhangele amazinyane, amathole lezimvu kungangenwa ngumqando.

Amazinyane lamathole kumele kugcinwe endaweni ekhudumalayo ngaso sonke isikhathi,” kutsho uMnu Muzunde.

“Amadlelo malutshwana ngesikhathi somqando ngakho umlimi kuyabe kufanele ukuba avalele izifuyo zakhe esibayeni azinikele ukudla khonapho.

Kuqakathekile njalo ukuba abalimi bagcine amahlanga ayabe esemasimini banike izifuyo ngesikhathi somqando.

Uphethe ngokuthi umlimi kumele avikele izifuyo zakhe emkhuhlaneni.

“Umlimi kumele aqinisekise ukuba indawo ehlala izifuyo zabo ihlanzekile njalo ivikelekile kumikhaza ngoba yiyo ethwala imikhuhlane ngakho umlimi kumele ahambise izifuyo edibha,” kutsho uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links