Lungiselelani ukulima ngesikhathi

23 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Lungiselelani ukulima ngesikhathi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ABALIMI bakhuthazawa ukuthi baqalise ukulungiselela ezokulima isikhathi sezulu singakafiki.

UMthunywa uxhumane lomunye wabalimisi beGwanda uMnumzana Abdul Nyathi ochaze ukuba khathesi yiso isikhathi esilungileyo esokulungiselela ukuduma kwezulu

“Abalimi abaqalise ukulungisa amasimu abo izulu lingakani ukuze konke kube sekulungile isikhathi sokulima sesifikile.

“Intango kazibiywe khathesi nxa kugejelwa izigodo kwenziwe khathesi hatshi ukuthi abantu baqale ukutatazela isikhathi sokulima sesifikile. Kubuhlungu ukweqiwa lilanga elilodwa ungahlabanga indima usubiya izifuyo sezisidla okulimileyo ngoba lokhu kwehlisa isivuno sakho,” kubika uMnu Nyathi

Uqhubekele phambili echaza ukuba kuqakathekile ukulungisa amasimu masinyane.

“Abalimi bangabona angani kuseselesikhathi kodwa iqiniso elimhlophe yikuthi asisekho isikhathi. Umlimi ohlelekileyo uqala amalungiselelo akhe okulima khathesi. Yingakho-ke abalimi bonke abasukumele phezulu ukwenzela ukuthi nxa liqala ukuna izulu lawe uqonde khona uyehlaba indima,” nguMnu Nyathi lo.
Imiquba layo kayithelwe khathesi ukuze ingene phansi ivundise umhlabathi nxa izulu lisina ivele isiphansi ukuthela ngapha ulima kulakho ukutshisa amabele.

Amabhawudo amakhuba lawo kawakhangelwe alungise kungabi ngitsho lokukodwa okuzaphambanisa umlimi ngesikhathi sokulima,” kuphetha uMnu Nyathi.

Share This:

Sponsored Links