Lingatshisi amahlanga omumbu

27 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Lingatshisi amahlanga omumbu

uMthunywa

Musa Janga
ABABONA ngokufuywa kwezifuyo abeLivestock Production esabelweni seMatabeleland North sebekhuthazwe ukuba benzele izifuyo zabo ukudla ukuze bangathwali nzima bethenga ukudla ngesikhathi sebusika.

Kubikwa izifuyo ezinengi zicina zicuba kubangelwa yisukweleka kwamadlelo kanye lokunye ukudla okungazenza zingacubi.

Intatheli kaMthunywa ixoxisane loMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist obike ukuthi abalimi ngeke bathwale nzima ngokudinga imali yokuthengela izifuyo ukudla nxa bangafunda ukuzenzela ukudla kwezifuyo zabo.

“Inengi labalimi liyazibulala ngokudinga imali yokuthenga ukudla kwezifuyo kukanti bona bayenelisa ukuzenzela ukudla kwezifuyo zabo. Kungcono ukuthi nxa usiyathenga esitolo kodwa kube lokunye olakho kube ngokokwengezelela nje. Lokhu kwenza kubelula kumlimi ngoba kwesinye isikhathi iyabe ivele ingekho imali yokuthenga lokho kudla izifuyo zicine zicuba,” kulandisa uMnu Muzunde.

“Nxa isikhathi sokuvuna sesedlule abantu bayatshisa amasimini kutshe amahlanga omumbu, kukanti lawo mahlanga alusizo kakhulu ezifuyweni.

“Amahlanga ayagcinwa kuhle umlimi enze isiqiniseko sokuthi ayoma abe sewagcina. Amahlanga la aba yikudla kwezifuyo ikakhulu nxa izulu lingaphuza ukuna.

Uqhubekele phambili esithi amahlanga angaba ngawomumbu, amabele loba awophoko wonke ayikudla kwezifuyo.

Uthe abalimi bangekeli izifuyo zilamba, kabenzele izifuyo zabo ukudla lokhu ukuze zidle nxa kungasela madlelo.

Uphethe ngokuthi abalimi sebengathenga okunye ukudla ezitolo okokuthi izifuyo zithole ukudla okulama-proteins.

“Ungenzela izifuyo zakho ukudla ngamahlanga ulakho njalo ukudinga okunye ezitolo okulama-proteins ukuze izifuyo zakheke kuhle umzimba. Ngalokho uyabe ungasebenzisanga imali enengi,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links