Lingafaki umquba ongavuthwanga emasimini

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Lingafaki umquba ongavuthwanga emasimini umquba

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi elizweni lonke jikelele ukuthi balungise umquba ngendlela eqondileyo ukuze bathole isivuno esihle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uProvincial Agritex Officer wesabelweni seMatabeleland North, uDumisani Nyoni uthe abalimi kabalungise umquba ngendlela eqondileyo.

“Abalimi kabalungise umquba ngendlela eqondileyo ukuze bathole  isivuno esihle. Umquba kumele ufakwe emasimini loba emagodini usuvuthiwe ukuze izilimo zithole ukudla okuqondileyo.

“Umquba kumele abalimi baqale babone ukuthi uyahlanganiswa bawulinde uze uvuthwe babe sebewufaka emasimini abo. 

amasimu

 

“Abalezibaya kumele bathathe umquba osuvuthiwe ezibayeni ikakhulu oyabe ungaphansi oyabe usutshengisela ukuba usuvuthiwe yiwo oqondileyo omele umlimi awufake  emasimini ukuze izilimo zithole ukudla ezikudingayo,” kutsho uMnu Nyoni.

Uthe nxa umquba ungasavuthwanga ngendlela eqondileyo uyaqala uthathe ukudla emhlabathini izilimo zona kazisatholi ukudla ngendlela eqondileyo.

“Umquba kumele uqale ubuthelelwe wembozwe utshise okuzwayo phakathi uze uvuthwe ngemva kwalokhu uhlanganiswe kuhle yikho ukuthi kuthiwe usulungele ukufakwa emasimini loba emagodini ka-gatshompo.

Share This:

Sponsored Links