Uncategorized

Lingachaphi imfula igcwele: Induna

02 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Lingachaphi imfula igcwele: Induna

uMthunywa

Ethel Ncube
INDUNA uDobola weBinga isikhuthaze uzulu ukuthi engachaphi imifula igcwele ngoba lokhu kuyingozi kakhulu.

Kumaviki asanda kwedlula kube labantu abambalwa abafe kulandela ukuthathwa yimfula egcweleyo bezama ukuchapha.

Induna uDobola ithe kuqakathekile ukuthi abantu bafundisane ukuthi ukugijima ayisikho kufika.

Induna uDobola

“Kumele sifundisane ukuthi ukuchapha umfula ogcweleyo kuyingozi kakhulu ngoba abantu belakho ukulahlekelwa zimpilo zabo.

“Akusikuhlakanipha ukuzama ukuchapha umfula ogcweleyo ngoba yingozi elakho ukukuqeda umphefumulo. Khona vele uyabe ujaheni nxa uchapha umfula uwubona ukuthi uthwele,” kutsho induna uDobola.

Induna ithe kuqakathekile ukuthi abazali bangabambi abantwana ngamandla ukuthi baye esikolo besazi mhlophe ukuthi umfula ugcwele.

“Abantwana kumele bafundiswe ngokuqakatheka kwempilo njalo nxa umfula uthwele akungabi lomzali ozabamba umntwana ngamandla ukuthi achaphe umfula.

“Siyazi bazali liyabe lisebenza emasimini lisithi alilasikhathi sokuphelekezela abantwana esikolo kodwa impilo zabo zibalulekile kakhulu. Engikukhuthazayo yikuba abazali babambane batshintshane ukuphelekezela abantwana bethi bangafica umfula ugcwele babalise ukuchapha.

“Kuqakathekile ukuthi abancane babelomuntu omdala obaphelekezelayo ukuze abone ukuthi umfula uyachapheka kumbe hatshi ikakhulu ngesikhathi sezulu,” kutsho induna uDobola.

Uqhubekele phambili waveza ukuba kulabanye abadala abakha amabholoho ezigodo kungakho-ke abakwekele lokhu. “Kwezinye indawo ngangibone kwakhikwe amabholoho ezigodo lawo alakho ukubangela ingozi ngoba isigodo esisodwa singaxega siwe usibambile uyahamba.

“Asibekezeleni, isikhathi sezulu siyadlula imifula iyakwentsha amanzi. Okwakhathesi asinanzeleleni ukuba lathi singabadala asingeni emfuleni ugcwele labantwana sibakhuthaze ukuba bengachaphi nxa bebona umfula ulamanzi amanengi,” kuphetha induna uDobola.

Share This:

Sponsored Links