Limani ukudla kwezifuyo

06 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Limani ukudla kwezifuyo

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi bezifuyo ukuthi bahlanyele izilimo ezilakho ukusetshenziswa njengokudla kwezifuyo ngesikhathi sokoma.

UMnumzana Addmore Chikohwa onguPrincipal Livestock Officer kunhlanganiso yeAgritex uthe abalimi bezifuyo kufanele balime izilimo ezizaba yikudla kwenkomo kusukela ngenyanga kaNcwabakazi kusiya kuLwezi.

“Abalimi bangalima utshani obubizwa ngokuthi yi- brachiaria, bana le-panicum (Mombasa) obunganikwa izifuyo kumbe njalo bangalima izilimo ezikhulela phansi ezifana lendumba, sunhemps, velvet bean, umumbu kunye lamabele.

“Ukudla lokhu kuyaqinisa umzimba wezifuyo kuziphe amandla ikakhulu ngesikhathi sokuzala,” kutsho uMnu Chikohwa.

“Izikhathi ezinengi izifuyo zizala loba nini ikakhulu kunkomo zomphakathi kungakho kuqakathekile ukubona ukuthi zilamandla okwenza lokhu ngokuzigcinela ukudla ngesikhathi kungelatshani.

“Nxa inkomo zingathola ukudla ngalesi isikhathi akulangozi yokuphunza loba yokuthi kuzalwe amathole afa esanda kuzalwa.

Uphethe ngokuthi abalimi okufanele bekuqaphele yikuthi ngesikhathi lesi izifuyo zandise ukubulawa yindlala ebangelwa yikusweleka kokudla okwakha umzimba kungakho-ke kuqakathekile ukulimela izifuyo ukudla.

Share This:

Sponsored Links