Limani indumba

21 May, 2020 - 10:05 0 Views
Limani indumba

uMthunywa

Joel Ndlovu

ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime indumba ngoba ziyikudla okwakha umzimba njalo ziyisitshebo esimnandi.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Never Verengera ongu-Agronomist kunkampani yeFarm and City Centre uthe indumba yikudla okwakha umzimba.

“Indumba zile-protein enengi edingwa yimizimba yethu ngakho-ke kumele abantu bazidle ngoba ziqakathekile ekwakheni imzimba yethu. Indumba njalo ziyehlisa umkhuhlane wetshukela emzimbeni ,” uMnu Verengera.

“Indumba ziyisitshebo esihle njalo esimnandi nxa ziphekwe kuhle ngumuntu okwaziyo. Zilenzuzo enhle kakhulu indumba ngoba intengo yakhona iphezulu labantu bayazithenga kakhulu ngakho ke umlimi kumele abone ukuthi uyazilima ngesikhathi azithengise indumba zakhe,” kulandisa u Mnu Verengera.

Uqhubekele phambili esithi indumba zilula ukulima.

“Indumba zilula ukulima, umlimi nxa ehlanyela indumba zakhe kumele azitshiyanise ngesandla esisodwa ukwenzela ukuthi zingaminyani njalo zikhule kuhle. Kumele umlimi alime induma zakhe nxa sekuzaqala izulu ngoba zidinga amanzi amanengi.

“Umlimi kumele akhe indumba zakhe nxa sezizavuthwa ziyecacambela endlini phansi lapho ezingasoke zilahleke khona ngoba engazekela zicacambele emasimini ziyalahleka zigcwale indawo yonke. Amakhasi endumba ayasetshenziswa njengokudla kwenkomo ngakho umlimi ofuyile angawanika inkomo zakhe,” kusitsho uMnu Verengera.

UMnu Verengera uphethe ngokuthi kulula ukulima indumba kodwa zidinga ukuthelelwa ngamanzi amanengi ngakho umlimi kumele ananzelele isikhathi ahlanyela ngaso. Abantu bangavakatshela isitolo sethu bezothola ulwazi olunengi mayelana lendumba lezinye izilimo.

Share This:

Sponsored Links