Limani amabele, omabhekilanga lenyawuthi libe lokudla

11 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Limani amabele, omabhekilanga lenyawuthi libe lokudla Amabele

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North ixwayisa abalimi ukuthi kunhlelo zabo zonke zokulima balandele uhlelo lukaHulumende lweNtwasa njalo balime izilimo ezenza kuhle loba izulu lililutshwana ezifana lamabele, omabhekilanga (sunflower), inyawuthi kunye lotshinda.

UMqondisi obona ngezokulima kunhlanganiso ye-Agricultural Advisory and Rural Services, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe abalimi kumele balandele uhlelo lukaHulumende lweNtwasa ngoba kuyilo olungenza bathole okokudla okwenela imuli zabo kunye lokunye oabangakusa esiphaleni selizwe.

“Lonyaka izulu lilutshwana kakhulu kungakho abalimi sibaxwayisa ukuthi balime izilimo ezimelana lokoma ezigoqela amabele, omabhekilanga kunye lenyawuthi.

“Okunye njalo okungabe kusenziwa ngabalimi yikukhangela ukuthi inyoni lezi ezadise ukuhlupha emasimini; intake zihlala ngaphi ukwenzela ukuthi zifafazwe zingaze zayakudla amabele.

“Okunye esikuxwayisa abalimi yikuthi abalimi bangesabi ukulima amabele ngoba izimuli zabo zingadli impuphu yamabele kodwa-ke ngensuku zalamuhla nxa ungalima amabele akho uyenelisa ukuhamba e-GMB uyetshintshisa uthole umumbu,” kulandisa uMnu Mbikwa Nyoni.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi bemboze umhlabathi wabo ngotshani, amahlamvu ukuze ugcine ubumanzi

“Yembesanini umhlabathi ngotshani kumbe ngamahlamvu ukwenzela ukuthi umhlabathi ubambe ubumanzi, ngoba izulu lendlala lina lilomoya omkhulu amanzi angangeni phansi, kwesinye isikhathi izulu leli lande ukuna kakhulu okwesikhathi esifitshane libe selihambe,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links