Libhizimusi elibanzi ukufuya inkukhu zesintu

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Libhizimusi elibanzi ukufuya inkukhu zesintu

uMthunywa

Musa Janga
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bahlakaniphele ukufuya inkukhu zesintu ngoba balutshwana abazifuyayo inengi labo bagijimela ukufuya ezesikhiwa eziphangisa ukukhula.

Ekhuluma loMthunywa uMnuzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist esabelweni seMatabeleland North uthe abalimi kabaqinele ukufuya inkukhu zesintu ngoba zilomkambo obanzi oletha inzuzo enhle.

Uthe okwenza inkukhu lezi zibe lomkambo omuhle yindlela eziphathisa ngazo kumpilakahle zabantu.

“Inengi labalimi ligijimela ukufuya inkukhu zesilungu ama broiler lokhu kungenxa yokuthi ayaphangisa ukukhula. Esikhathini esinengi aphangisiswa yimithi eziyiphiwayo okucina kubangela imikhuhlane kulowo ozidlayo. Ababona ngezempilakahle bacebise abantu ukuthi badle inkukhu zesintu ngoba zilokudla okuphathisa kakhulu emzimbeni yabantu.

“Okwenza ziphathise kuhle ebantwini yikudla ezikudlayo. Inkukhu zesintu kazidli kudla okuyabe kulemithi eminengi kodwa zidla ukudla kwesintu okunjengenyawuthi, amabele, umumbu kanye lokunye,” kuchaza uMnu Muzunde.

Ubuye wachaza ukuthi okunye okuhle ngokufuya inkukhu zesintu yikuthi kazihlaselwa yimikhuhlane njengezinye inkukhu.

“Ngokufuya inkukhu zesintu ngeke uzisole ngoba kazihlaselwa yimikhuhlane njengezinye inkukhu. Ngakho umlimi kangeke alahlekelwe yimali ngokuthenga imithi yokwenqabela imikhuhlane eyehlukeneyo,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi inkukhu lezi abantu bayazithanda ngoba ziyahlabusa ukwedlula ezesikhiwa.

“Ungangena endaweni okuphekwa khona inkukhu zesintu ziyabiza ukwedlula ezinye ngakho abalimi abafuya lezi inkukhu bazenzela imali yabo enhle kakhulu,” kuphetha uMnu Muzunde,

Share This:

Sponsored Links