Kulinywa amahekitha angu-50 000 engqoloyi

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Kulinywa amahekitha angu-50 000 engqoloyi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ABALIMI bengqoloyi elizweni sebelime indawo engaba ngamahekitha angu-49 500 ngesikhathi uHulumende ebacela ukuthi benze imizamo engezelelweyo ukuze bafinyelele umgomo welizwe nanko phela ngoLwesibili bekulusuku lokucina lokuqedisa imisebenzi yokuhlanyela isilimo lesi.

Abalimi baphinde njalo balaywa ukuthi babisele yonke impahla abangayisebenzisanga eGrain Marketing Board (GMB) kusiyafika umhlaka 20 Nhlangula.

Ukulinywa kwengqoloyi bekuqhubeka endaweni ezehlukeneyo elizweni.

Ngaphansi kweCBZ Agro-Yield kulinywe indawo engaba ngamahekitha angu-65 635 ngemva kokuba inkampani le yenze izivumelwano labalimi abangu-1 363. Indawo elinywe ngaphansi kohlelo lolu, ikhwele ngesilinganiso se-9 phesenti nanko phela bekukhangelelwe ukuthi kulinywe amahekitha angu-60 000.

Ibhanga leCBZ lanikwa imvumo yokuqhubeka lisenza amakhontileka labalimi ukuze lifinyelele amahekitha angu-65 000.

Inhlanganiso ebona ngezabalimi eye-Agritex iveze ukuthi kusiyafika umhlaka 8 Nhlangula besekulinywe indawo yeCBZ Agro-Yield engamahekitha angu-25 321, okuveza ukuthi kwasekulinywe indawo engaba yi-44 phesenti yendawo ebikhangelelwe ye-60 000ha.

Kukanti ngaphansi kwe-non Command wheat bekulinywe amahekitha angu-14 223, kukanti abazisekelayo ngemali bona besebelime amahekitha angu-13 453 okutshengisa isilinganiso se-90 phesenti samahekitha angu-15 000 abekhangelelwe kwabazimeleyo.

UMphathintambo obona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Amanzi kanye lokuhlaliswa kutsha emaphandleni uDokotela Anxious Masuka ukhuthaze abalimi ukuthi balime kuze kufike usuku lokucina lokuhlanyelwa kwengqoloyi.

Share This:

Sponsored Links