Uncategorized

IZOMA kaNCANE IMPHIMBO kuliPhasika

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
IZOMA kaNCANE   IMPHIMBO kuliPhasika

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
NJENGOBA sokulovalo lokuba kungaqhamuka ihlandla lesithathu lomkhuhlane weCovid-19 nanko phela kulempelaviki ende yekhefu lePhasika, uMongameli welizwe uMnangagwa ngoLwesibili ntambama uqinise imithetho yokuqapha lesisimo ukuze kungabi lokumemetheka kobhubhane lolu.

UMongameli uMnangagwa uthe imbuthano yomphakathi egoqela eyamabandla ezokholo kanye lemitshado kukhangelelwe ukuthi ingabi labantu abedlula amatshumi amahlanu. Amabhawa kunye lama-nightclubs azaqhubeka evaliwe ngekhefu lePhasika.

Izethekeli zonke ezivela kwamanye amazwe zizabe zikhangelelwe ukuba zibe lezathifikethi zeCovid-19 ezingakedlulisi amahola angu-48 ngaphandle kwalokho zizakuyavalelwa okwensuku ezilitshumi ehoteleni njalo zizikhokhele lendleko zakhona.

Abafundi abahlala ezikolo kabasoze bavunyelwe ukubuyela emakhaya ngokufanayo njalo abazali labo kabavunyelwa ukuya ezikolo ukuyabona abantwana ngekhefu lePhasika.

Kusitatimende ebesisengeza eminye imithetho yokuvimba ukumemetheka kweCovid-19, uMongameli welizwe uthe ingozi yokusabalala komkhuhlane lo ngekhefu leli inkulu kakhulu ngoba abantu behamba ngobunengi besiya kumbuthano yamasonto kukanti abanye njalo bayabe bevakatshela indawo ezingcwele. Uthe abanye njalo abantu bayavakatshela kwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu.

UMongameli ukhuthaze uzulu ukuthi alandele izixwayiso ezingezelelweyo ngesikhathi sePhasika ukuze kwenqatshelwe ihlandla lesithathu leCovid-19, eseliqalisile kwamanye amazwe.

“Ukuze sivikele ilizwe lethu, kumele sithathe amanyathelo angezelelweyo ukuze senqabele ihlandla lesithathu lobhubhane osoluqalile kwamanye amazwe. Ngesikhathi sekhefu lePhasika, izivakatshi eziza elizweni zivela emazweni angomakhelwane kumele zibe zilempumela yamaCovid-19 PCR tests njalo alamahola angu-48,” kutsho yena.

“Abafundi abahlala ezikolo kabasoze bavunyelwe ukubuyela ngakibo. Ngokufanayo, abazali labo kabavunyelwa ukuya ezikolo lezo ukuyavakatsha. Imbuthano yonke yomphakathi, egoqela eyamabandla ezokholo, imngcwabo kanye lemitshado kuzaqhubeka kuvunyelwa abantu abangedluli i50.

“Uzulu uyakhuthazwa ukuthi adlulisele phambili ukuvakatsha okungadingakaliyo.”

UMongameli uthe ukugqoka izaheke kanye lokutshiya umkhandlo phakathi kwabantu kumele kulandelwe futhi kuqiniswe.

Share This:

Sponsored Links