Izimiso zokulima ngendlela yeNtwasa

10 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Izimiso zokulima ngendlela yeNtwasa

uMthunywa

Langelihle Moyo
INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ngokumele bakwenze nxa belima besebenzisa uhlobo lokulima oluthiwa yiNtwasa.

UMqondisi obona ngezokulima kunhlanganiso ye-Agricultural Advisory and Rural Services, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe abalimi kumele balandele izimiso ezibekiweyo nxa belima ngeNtwasa.

“Abalimi kumele bananzelele impilakahle yomhlabathi, bafake imvundiso, badwebe imizila lokugebha amagodi, njalo benze konke ezilinyweni ngesikhathi esifaneleyo.

“Abalimi kumele bayehlolisa umhlabathi wabo ukuthi ulokudla konke okudingwa yizilimo lokuthi kubonakale ukuthi umhlabathi umunyu okunganani futhi uvunde okunganani. Lokhu kuyancedisa ukuthi abalimi babekwazi ukuthi basebenzise umhlobo wuphi womvundiso.

“Besokusithi nxa sesilima kumele sigebhe amagodi senze lemizila singalimi ngekhuba ngoba imigelo ayifuneki. Silakho ukuthi sifake amahlamvu lamahlanga, lokhu kayancedisa ukuthi umhlabathi ungaphangisi ukoma lokuthi amanzi angaphangisi aphephuke,” kutsho uMnu Nyoni.

“Okunye njalo abalimi okumele bakunanzelele yikuthi benza zonke izinto ngesikhathi esiqondileyo kumele bahlanyele ngesikhathi esiyiso, bafake  umvundiso lakho ngesikhathi esifaneleyo, bafafaze izilimo zabo ngesikhathi konke bangakwenza  ngesikhathi isivuno siba lohlonzi,” kulandisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuthi abalimi akumelanga balime isilimo esisodwa endaweni eyodwa okwesikhathi eside.

“Abalimi baxwayisa ukuthi bazifundise ukulima betshintsha izilimo ezindimeni zabo esithi ngesiLungu yi-crop rotation, ngokwenza njalo kwenza umhlabathi ungalahlekelwa yikudla okunengi,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links