Iyingozi imikhaza

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Iyingozi imikhaza

uMthunywa

Bongani Ndlovu

IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi ngoba kulotshani obuhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo okuyikho okucina kubangela ukuthi zicake.

Intatheli ikhulumisane loMnumzana Mike Nemashakwe onguLivestock Officer wesabelweni seMatabeleland North othe kuqakathekile ukuthi abalimi badibhise inkomo zabo ngoba imikhaza yenza ukuthi zibe lezilonda ezidala ukuthi zicine zisiba lemikhuhlane ezibulalayo.

“Imikhaza iyingozi ngoba iyaluma inkomo zibe lezilonda ngaphansi kwendlebe ezenza ukuthi impukane zihlasele inkomo ize icine ibanjwa yimikhuhlane eyingozi.

“Eminye imikhaza yona ngokwayo iyingozi ngoba ihlasela inkomo okucina sokubangela imikhuhlane enjenge-heartwater inkomo iphele amandla kwesinye isikhathi igule ize ife,” kuchaza uMnu Nemashakwe.

“Abalimi kumele babone ukuthi bayabhadala imali yedibha badibhise inkomo zabo lobanje kabili ngenyanga ukwenzela ukuthi zingahlaselwa yimikhuhlane ebangelwa yimikhaza.

“Abalimi kumele basukumele phezulu balwisane lemikhaza ngoba iyingozi kakhulu ngakho-ke akumelanga ithathwe kancane,” kuchaza uMnu Nemashakwe.

UMnu Nemashakwe uqhubekele phambili wathi inkomo kumele zihlale zidibhiswa ngaso sonke isikhathi ngoba izibungwana zikhona yonke indawo.

“Isikhathi somnyaka lesi esesikiso yikho lapho imikhaza egcwele khona, itholakala etshanini ngakho abalimi kababone ukuthi inkomo zabo bayazidibhisa, kuqakathekile njalo ukuthi abalimi bathenge ama-spray lemithi yokudibha ukuze benelise ukuzidibhisela izifuyo zabo lemizini yabo,” kuphetha uMnu Nemashakwa.

Share This:

Sponsored Links