INYOKA ETSHONTSH’ IMALI

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
INYOKA ETSHONTSH’ IMALI UProphet Moyo lenyoka eGaranyemba

uMthunywa

Ethel Ncube loThando Dube
ZISELE zitshaywa ngumoya izakhamizi zeGaranyemba eGwanda ngemva kokukhitshwa kwenyoka ebithwalise abantu amagabha avuzayo ngokuphunzisa izifuyo lokuzibulala.

Isiga lesi senzakale ngeviki eliphelileyo lapho abaphurofethi beZiyoni behlale okwamalanga bethandaza ukuthi inyoka le iphume ibulawe.

Izifuyo zonke zakule indawo ebezinatha kulelidamu beziphunza njalo ezinye zisifa kukanti ezitolo ibithatha imali abanikazi bacine bevala ngoba bengaboni ukuthi benzani uMthunywa ukuzwile lokhu.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi uMnumzana Lungani Moyo uchaze ukuba bebethwele amagabha avuzayo ngenyoka le.

“Inyoka le ibisihlupha kakhulu, izifuyo zingasandi ngenxa yayo. Ibihlala edamu lapho okunatha khona inkomo, imbuzi labobabhemi. Ubuthi ungayithola yothamele ilanga eceleni kwedamu uhle uzwe inwele zisukuma, nxa lithi lizama ukuyitshaya liyikhuthe ngasikhatshana uyibone phezu kwamanzi isikukhangele, yikho lapho esabona khona ukuthi le ngeyomuntu, ayiyodwa kuphela,” kutsho uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili echaza ukuthi bacina bedinga abaphurofethi ukuze babancedise ukuthi ibulawe.

“Sadinga abomoya labo bahlala amalanga beyidinga abanye bangena phakathi kwamanzi phinde bayithole. Icine isikhitshwa kuviki ephelileyo ngemva kwemithandazo ebisenziwa ngumphurofethi uMoyo lequla lakhe bahle bayithela ngemithandazo yabulawa. Bekunzima ngoba ibivika okumangalisayo. Ekubulaweni lapha abanye bebesala ukuthi ibulawe bethi amanzi azaphela. Kambe amanzi siwagcinelwa yinyoka kumbe lidamu.” kutsho uMnu Moyo.

Iphephandaba likazulu lixhumane lomunye owayekhona edamu uNkosazana Nare ochaze ukuthi inyoka ibibadlisa imbuya ngoluthi ngoba iqeda izifuyo.

“Izitolo zakule indawo ezinengi sezavalwa ngenxa yenyoka le, ibithatha imali bacine bezivalela nje ngoba bengatholi mali yona ithatha. Ngakho amaZiyoni asinceda kakhulu ngokuyibulala yiloba umnikazi bengamqambanga,” kuphetha uNkszn Nare.

Imizamo yokuxhumana lomphurofethi uMoyo yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni.

Share This:

Sponsored Links