Inkomo ziyabola amasondo edakeni

27 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Inkomo ziyabola amasondo edakeni

uMthunywa

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele umkhuhlane wentolo wona ohlasela izifuyo ngesikhathi lesi esezulu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Brian Ncube ongumlimi uthe sokuyisikhathi sokuthi abalimi bananzelele imikhuhlane ebuya nxa izulu lisina egoqela imikhaza, ukubola kwamasondo, intolo leminye.

“Njengoba sokuyisikhathi sezulu abalimi sokumele bananzelele imikhuhlane ehlukeneyo ebuya lezulu, imikhuhlane le iyingozi ngoba lesifuyo singafa nxa umlimi engananzeleli.

“Nxa inkomo zingadla utshani lobu osobuhluma njengoba sivela endlaleni nje zilakho ukuhlaselwa yintolo. Intolo ihlasela amajoyini ikakhulu emadolweni inkomo icine isicuba sisehluleka ukuma,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uqhubeke wathi okubalulekileyo yikuthi abalimi bazame ngazo zonke indlela ukuthi bazincedise izifuyo zabo nxa sezihlaselwe yintolo. “Into abangayenza abalimi yikuthi bancedise izifuyo zabo ngokudla okuzipha amandla ukuthi zingacubi.

“Lemikhaza ngalesi isikhathi sezulu esesikuso ithwalisa nzima izifuyo, nxa utshani sobuhluma imikhaza yikho etholakala khona ngakho sokumele umlimi abone ukuthi inkomo zakhe ziyadibha nxa sokumele zidibhe,” kuqhuba uMnu Ncube.

“Lamanzi njengoba izulu lisanda kuqala nje umlimi kumele abe lesiqiniseko sokuthi izifuyo zakhe zinatha amanzi ahlanzekileyo ngoba la amanzi okuqala andise ukuba engahlanzekanga njalo kawalungelanga ukunathwa yizifuyo,” kuchaza uMnu Ncube.

UMnu Ncube uphinde wathi abalimi kumele bananzelele lomkhuhlane we-footrot wona obolisa amasondo ezifuyo.

“Lesi yiso isikhathi lapho umkhuhlane we-footrot ohlasela khona izifuyo. Yiso isikhathi sokuthi umlimi abone ukuthi wakha izibaya ezimbili, esinye sibe ngesokuthi nxa izulu lisina izifuyo zakhe zilale esibayeni esingela daka ngoba lokhu kubangela ukubola kwamasondo, khona okungumkhuhlane oyingozi kakhulu, lokhu kuyanceda njalo lokuthi izifuyo ikakhulu amazinyane angabanjwa ngumqando,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links