Uncategorized

Inkiyankiya ekilinika. . . Izilo zikhitshwa buthumuthumu

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Inkiyankiya ekilinika. . . Izilo zikhitshwa buthumuthumu

uMthunywa

Wayne Ncube
KUBE yisiphithiphithi ekilinika yeLozikeyi eNyamandlovu ngemva kokuba ikilinika ivalwe okwensuku ezimbalwa abongikazi sebetshaye utshani bebalekela ondofa akade sebebahatanisa ebusuku lemini.

Uhlupho lwabondofa luze lwaqedwa ngo-tsikamutanda ababizwe ukuzohlanza ikilinika le ebisithwaliswe nzima yizinto ezingaziwayo.

Kubikwa ondofa laba bebehlukuluza omongikazi emacansini njalo belala bephosela amatshe phezu kophahla obesokubangela ukuthi bangabuquthi ebusuku. Kulandela ukuvalwa kwekilinika le kusabalale amahemuhemu okuba ondofa laba besebengenela labomama abazithweleyo.

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulumisane loKhansila wakule indawo uJaheni Ncube oveze ukuthi isiga lesi sibethuse kakhulu ngoba lokhu abakaze bakubone.

“Omongikazi kuviki ephelileyo babalekile ekilinika ngenxa yokuhlutshwa ngondofa laba okuyikho okucine kusenza kubizwe otsikamutanda ukuthi bazodinga ukuthi kuyini okukhathazayo ekilinika.

“Otsikamutanda bathe befika benza imithanithani yabo, okuphume lapho kuyethusa, asikaze sikubone.

“Kuqale kwaphuma umvundla ethelile kwazolandela inkalakatha yenyoka andubana kukhitshwe isikhova okubikwa yikho obekusetshenziswa ukuhlukuluza omongikazi,” kutsho uKhansila uNcube.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi ekuhlahluleni okwenziweyo kuvele ukuthi ezinye zezinto lezi ebezisetshenziswa ekilinika ngezomunye usobhuku lesinye isakhamuzi.

“Isakhamuzi okubikwa silesandla kulokhu yiso ebesisebenzisa inyoka ephilayo njalo kubikwa sithe sisizwa ukuthi sokusaziwa ukuthi singumnikazi wenyoka sahle sadla phansi salubhekisa koBulawayo,” kuchaza uKhansila uNcube.

Intatheli ikhulumisane lesinye isakhamuzi sakule indawo uMnu Awakhiwe Ncube othe lokhu okwenzakale kule indawo kuyethusa ngoba isakhamuzi esingumnikazi wenyoka yiso ebesilomlandu wokukhangela omongikazi.

“Kuyasimangalisa ukuthi isakhamuzi lesi besigcine inkalakatha yenyoka ephilayo phakathi kwesikhwama siyisebenzisa ukuhlukuluza omongikazi ebesisebenza labo.

“Abanye babondofa akade behlupha ekilinika kuthiwe ngabomunye usobhuku (ibizo silalo) ohlala nje buqamama lesibhedlela.

Abakhe ondofa kuthiwa labo bakhitshiwe bafakwa emoteni yabo-tsikamutanda kodwa abantu bathi bethi mehlo suka bathola sebedliwe ngumswenya, akula obonileyo ukuthi batshone ngaphi,” kuchaza uMnu Ncube.

Intatheli ikhulume njalo loSobhuku uSibusiso Giyani othe udaba lolu uluzwile kodwa ngeke akhulume ngalo.

“Ngizwile ngesehlakalo lesi kodwa akula engingakutsho ngalokhu okwenzakeleyo,” kutsho uSobhuku uGiyani.

Imizamo yokuxoxa labetheswa umlandu wokuba lezinto ebezihlupha ekilinika yehlule ngoba inombolo zabo zocingo kazitholakalanga.

Share This:

Sponsored Links