Ingxoxo nge ‘hip hop’

24 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ingxoxo nge ‘hip hop’ uKingBL

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
IHip Hop ngumculo osusabalele umhlaba wonke usuka kweleAmerica. Abaculi ababuya engqondweni nxa uthinta lindaba bagoqela uKendrick Lamar, J Cole, Drake, Dr Dre, Tupac, Biggie Smalls, Jay-Z, Nas, Common, Kanye West labanye.

Kwelakithi silabafana lo Floppy X, MsizKay, Cal_Vin, Guluva Seven, Asaph, Thorne Laroq, M.U.S.E, POY, KBrizzy, T1nda, Orthodoxx Sixx, abaphakamisa ifulegi lehip hop.

Laba abaculi bathatha lumculo bawusebenzise ukuxoxa ngeqiniso lempilo zethu njalo bebeka imibono ekhaliphileyo, eyinye ingeyogubha umphakathi ngezahlakalo ezikhona emhlabeni ezidinga ukuxoxiswana ngazo njalo besithokozisa ngokufanayo. Kuliviki ngizakuthinta ngemisebenzi kaBrintz , King BL, lo Vokal Kod.

UBrintz usungule ingoma yakhe uGet By. Kulingoma uhambisana lentombazana uMaya, laye obeka amachacho akhe ngendlela ehlabusayo. Uchasisa ngezinto azibona emphakathini akhule kuwo eNjube kuA-Square. Uku “hlanganisa” sokulibala elijwayelekileyo kwelakithi njengoba ulutsha lonke luzama ukwenza izindlela zemali lokuziphilisa.

Uhlobo lomculo yi hip hop ezothileyo njalo uyezwa ngendlela eqondiswe ngayo ukuba ujaha ulenjongo yokuxoxisana labalaleli ngengoma yakhe aseyenzele ividiyo yeYouTube, ezihambela ephakathi kwezitalada zakoBulawayo echaza ingxoxo yakhe emphakathini.

Ingxoxo abamba kuzo zigoqela imbali yentombazana ehlukunyezwayo ikhule ibe yintombi eba lemikhuba engabukekiyo emphakathini, njalo kuhlangane lokuba umphakathi awunakekeli ingozi lenhlupho ezilokudaleka ngezenzo zakhe ezikhuba usiko lemikhuba yesiNtu eyakha ubuqotho bentombi ngenxa yothando lwezicwebezelayo kusenziwa yisimanje manje. Uyathinta ngendlela abantu abangasahloniphi ukholo labafundisi abangasathembakali konke kudalwa luthando lwemali ekuzameni ukuziphilisa.

Ngitshayele uKingBL ihlombe osesungule idlalade lakhe lokuqala, ngemva kokwenza ingoma ezifana loMercy, loWhite Tee eloRepresent Beats. Idlalade leli licindezelwe khonapha koBulawayo njalo ligoqela umqondisi uLarynx we Certified Music.

Uhlobo lomculo kaKingBL yihip hop njalo ehlanganiswe amathalenta akhe okuhlabela lokuba yimbongi, eqhubeka esixoxela ngento ezinengi ezibalisela uthando, imali, lempilo yentsha yakoBulawayo kulelidladlade. Esebenza eseMzansi, uVokal Kod usesungule umsebenzi wakhe opheleleyo wedlalade lehip hop elilengoma eziyisithupha. Kudlalade lakhe, ukhuluma ngento ezehlukeneyo ngohambo lwakhe kwezomculo, lempilo aseyiphile eseMzansi lasekhaya kugoqela lezizwe jikelele.

Umsebenzi wakhe wenzelwe wacindezelwa eseMzansi, usebenze labaqondisi abambalwa njalo uthi usendleleni yokulungisa ividiyo yengoma zakhe kusiya ngokwamukelwa kwazo ngumphakathi.

Share This:

Sponsored Links