Indlela yokuvikela indlala ngesikhathi sokulima

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
Indlela yokuvikela indlala ngesikhathi sokulima

uMthunywa

Thando Dube
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi basebenzise indlela eziqondileyo zokulima ukuze bavikele indlala.

Inkuthazo le ilandela umbiko ovela kuzanuse zomkhathi eziveze ukuthi kulesisikhathi sokulima u-2018 kusiya ku-2019 sokungaba lezulu elijwayelekileyo kumbe elingaphansi kwelijwayelekileyo ngakho abalimi kufanele bathathe isinqumo sokusebenzisa indlela ezizabenza bathole ukudla.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Davison Masendeke onguAgronomist esabelweni seMatabeleland North uthe abalimi kumele balime izilimo ezilentanga ezincane ngoba zimelana lokuswela izulu.

“Ngombiko lo owokuthi sokungaba lezulu elilutshwane abalimi sibakhuthaza ukuthi balime izilimo ezilentanga ezincane ngoba kazidingi amanzi amanengi, lokhu kuzenza benelise ukuthola isivuno esiphezulu,” kutsho uMnu Masendeke.

Ubuye wathi kumele bagcine amanzi emhlabathini ngendlela ye-mulching ngoba indlela le ivikela ukoma komhlabathi.

“Abalimi sibakhuthaza njalo ukuthi bagcine ubumanzi bomhlabathi ngendlela ye-mulching. I-mulching yindlela yokugcina ubumanzi emhlabathini ngokufaka utshani, amahlahla kumbe amahlamvu ukuze ubumanzi bungaqedwa lilanga. Lokhu kuzancedisa ukuthi izilimo zikhule laloba ubumanzi emhlabathini bubulutshwana,” kuchaza uMnu Masendeke.

UMnu Masendeke uthe okunye abalimi abangakwenza ukuze bavikele indlala yikutshiyanisa izikhathi zokuhlanyela.

“Njengoba kungazakali ukuthi izulu lizakuna njani abalimi sibakhuthaza ukuthi bangahlanyeli indima zabo zonke ngasikhathi sinye kodwa batshiyanise ukuhlanyela ukuze nxa kungenzeka ezinye zitshe kube lezinye ezikhulayo.

“Okuzabancedisa ekuhlanyeleni kwabo yikuthi balandele i-weather forecast ngamaviki lamalanga ukuze benelise ukuthatha izinqumo eziqondileyo ekuhlanyeleni izilimo zabo,” kuphetha uMnu Masendeke.

Share This:

Sponsored Links