Indlela yokulima ama-butternut

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Indlela yokulima ama-butternut butternut

uMthunywa

Langelihle Moyo
ABALIMISI sebexwayise abalimi ngendlela abangazilandela nxa belima ama-butternut.

Oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland South uMnumzana Thando Moyo usekhuthaze abalimi ngendlela abangazilandela ekulimeni ama-butternut asezingeni eliphezulu. Indlela lezi zigoqela ukuhlanyelwa kwawo, ukuwahlakulela ukuwavikela emkhuhlaneni.

“Isilimo sama-butternut yisilimo esiyikudla okwakha umzimba, isilimo lesi sande kakhulu ukusetshenziswa kakhulu ngendlela ezitshiyeneyo, njalo isilimo lesi silemali nxa usilime savuthwa kuhle.

“Ama-butternut afuna ukulinywa endaweni evundileyo, njalo avuma kuhle emahlabathini, besokusithi nxa sokubuya emanzini isilimo lesi asifuni izulu elinengi ngoba izulu lingaba linengi liyabulala amahlamvu lamaluba esilimo, lokhu kusuka kwenze ukuthi engabe esahlanza kuhle, isilimo sama-butternut sihambelana lesilimo samakhabe ngoba lezizilimo zombili ziyamelana lokutshisa njalo zivuthwa kuhle nxa kulezulu elilutshwana, kungcono lihlanyele ngenyanga kaNcwabakazi likhangelele ukuthi lizavuna ekuqaliseni kukaMpalakazi.

Lingalibali ukufaka imvundiso lokufafaza ngemithi yokuvikela imikhuhlane, lokhu kuyancedisa ukukhula lempilakahle yesilimo,” kulandisa uMnu Moyo.

Esephetha ukhulume ngendlela isilimo lesi esivunwa ngayo.

“Nxa selivuna, nanzelelani izinga labantwana besilimo lesi selikhulile njalo lentanga zakhona zibuthakathaka njalo nxa selivunile gcinani isivuno senu emthunzini kube yindawo engenisa umoya, njalo okulempawu zokubola kumele asuswe kwamanye ama-butternut ngoba azabolisa amanye,” kuphetha uMnu Moyo.

Share This:

Sponsored Links