Uncategorized

Impisi ‘idlwengula’ omalukazana

04 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Impisi ‘idlwengula’  omalukazana UMnumzana Nhlanhla Ndlovu

uMthunywa

Ethel Ncube
KULEMULI yesiqinti seShasha eBeitbridge ezidla amathambo engqondo kulandela ukuvela kokuba kulempisi kulowomuzi eyadingelwa inotho esiyihlanekele nanko phela kubikwa isihlukuluza omalukazana emacansini.
Lindaba esansumansumane ivele ngeviki ephelileyo ngesikhathi imuli yakoKhuphe idinga usizo ngemva kokuba omalukazana balumdeni bekhonone ngokuthi kulento ebahlukuluzayo emacansini.

Kubikwa impisi le eyabuya koKhuphe ngenhloso yokwandisa izifuyo yatshiyelwa abantwana ngabazali asebedlulayo bengazi.

Ngenxa yokukhonona kwabomalukazana abadala bemuli yakoKhuphe bacina bedinga usizo kuMnumzana Nhlanhla Ndlovu yena owachaza ukuthi kulempisi eyadingelwa inotho eyiyo esihlupha omalukazana emacansini.

Ekhuluma lentatheli uMnu Ndlovu uveze ukuba imuli yakoKhuphe yamfonela idinga uncedo lokusizwa kwabomalukazana bayo.

“Abantu laba bangibiza besithi kulendlu abayitshiyelwa ngabadala ebihlala impisi eyiyo okumele yandise inotho kanye lezifuyo.

Kubikwa phakathi kwezimvu ezingu-200 abalazo kuleyodwa eyalungiswayo eyenza izimvu ezisesibayeni zizalane.

“Ekuqaleni ngisiyalungisa kwaphuma ubabhemi endlini ekhamisile wangilanda ngabaleka ngisesabela impilo yami.

Imuli le yasala ihlutshwa ngamandla yikho okwenza yangitshayela futhi ucingo ukuthi ngizokhipha okukhathazayo,” kubika uMnu Ndlovu.

Uqhubekele phambili echaza ukuba phakathi kwezinto abazitshiyelwa ngabazali babo kulempisi yenotho okuyiyo akade ihlukuluza omalukazana emacansini.

“Impisi le ibisihlukuluza omalukazana lapha ekhaya.

Abesifazana bebethi bangalala lanxa omkabo bengekho bavuke bengathi bebehlangene lowesilisa.

“Nxa ngibabuza bathi izinto lezi bazitshiyelwa ngabadala abafayo kuthiwa bazigcine kuhle, yizo ezibisa inotho.

Ngikhuluma nje sengikukhuphile konke obekubakhathaza, labomalukazana bakoKhuphe sebelala behle ubuthongo,” kuchaza uMnu Ndlovu.

Imizamo yokukhulumisana lomunye wezihlobo zakoKhuphe yehlule nanko phela inombolo zabo zocingo bezingangeni.

Share This:

Sponsored Links