Imiqwente iyalimeka futhi ilemali

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Imiqwente iyalimeka futhi ilemali

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi balime imiqwente ngoba umkambo wayo umkhulu futhi balakho ukwenza imali enengi ngesikhathi esifitshane.

Inkampani yeAgrivet ikhuthaze abalimi ukuthi balime imiqwente ngoba ilenzuzo njalo kuyisilimo esilula ukulinywa ngabalimi abaqalisayo siphinde sibe lenzuzo enhle kubalimi abakhulu. 

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulumisane lengcitshi kwezokulima enkampanini le, uMnumzana Paul Nyoni oveze ukuthi abalimi bangalima ngendlela ezine ezehlukeneyo ukuze bangalahlekelwa ngabakulimileyo.

“Indlela yokuqala i-chantey ngeyenza imiqwente iqine. Impande zakhona ziyabe ziqatha, zimfitshane futhi zicijile, zilombala ojiyileyo njalo agcineka lula.

Uthe indlela yesibili yaziwa ngokuthi yi-nantes lapho impande ezandise ukuba zinde, njalo imiqwente yakhona ikhula ibe qatha kuthi isikhumba sakhona silula ngakho siphuma kalula, kodwa umhlobo lo kawugcinwa isikhathi eside.

“Indlela yesithathu yi-danvers  lapho imiqwente eba lempande ezinde njalo ihlala isikhathi eside. Umhlobo lo yiwo owandise ukuthengiswa njalo labathengi yiwo abawugijimelayo. 

Uphinde wagcizelela ukuthi indlela yesine yi-imperators lowu mhlobo wemqwente mkhulu ukudlula ama-danvers kodwa wenza ngokufanayo ngakho lekuthengiseni wandise ukuthengwa ukwedlula eminye imihlobo yemiqwente,” kuchaza uMnu Nyoni.

Imiqwentwe ifuna umumo womkhathi oqandayo kodwa iyalinywa lanxa kutshisa ngakho abalimi bangathola inzuzo ngaso sonke isikhathi. 

“Umkhathi kumele ube phakathi kwe-15 kusiya ku-20 degrees Celsius kungaba ku-10 degrees kusehla, kawakhuli kuhle kungakho-ke kumele  abalimi baqaphele isikhathi abazalima ngaso ukuze kungaphambanisi inzuzo yabo yokulima bethengisa,” kuphetha uMnu Nyoni. 

Share This:

Sponsored Links