Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

uMthunywa

Bongani Ndlovu 

ABALIMI sebecetshiswe ukuthi bangasebenzisi umvundiso omnengi ngoba ungabatshisela izilimo zabo.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loMnumzana Derrick Mangoro onguAgronomist othe njengoba kulemibiko yokuthi izulu lingaba lilutshwane akusilocebo elihle ukuthi abalimi basebenzise kakhulu umvundiso wefethalayiza ngoba ungabulala izilimo.

“Ifethalayiza kumele isetshenziswe kakhulu lapho okulezulu elinengi ngoba iyavikela ukuthi izilimo zingatoti kukanti ingasetshenziswa lapho  okungela zulu elinengi izilimo ziyatsha.

“Ifethalayiza kwesinye isikhathi iyabulala ukudla komhlabathi kube sekusenza ukuthi izilimo zingakhuli ngendlela ngoba seziswele ukudla. 

“Okunye njalo ingafakwa endaweni engela manzi amanengi ibulala impande zesilimo kube sekusenza ukuthi isilimo sehluleke ukumunya amanzi besesisifa,” kuchaza uMnu Mangoro.

Uphinde wathi imvundiso yomquba ingcono kulokusebenzisa ifethalayiza ngesikhathi kulezulu elincane.

“Imvundiso yomhlabathi engcono ngumquba ngoba sungancengisa ezulwini elilutshwana kodwa ifethalayiza ihle itshise izilimo ngoba iyabe isibulele imvundiso yonke esenhlabathini,”  kulandisa uMnu Mangoro.

Uphethe ngokuthi abalimi abanengi bagijimela ukusebenzisa ifethalayiza lalapho okungamelanga isebenze khona.

“Ukuthi ifethalayiza ingafakwa ezilinyweni zenza kuhle akutsho ukuthi kumele ifakwe loba kanjani kodwa kudingeka ukuthi isetshenziswe ngabalimi nxa izilimo zisengozini yokutota.

“Nxa ungayifaka ngesikhathi esingafanelanga ulakho ukulahlekelwa yisivuno esihle ngoba iyabe ingasasebenzanga ngendlela,” kuphetha uMnu Mangoro.

Share This:

Sponsored Links