Idelele lenza kuhle ngesikhathi somqando

30 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Idelele lenza kuhle ngesikhathi somqando Idelele lentanga

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba baqale ukulima idelele ngoba lingahluphi ngesikhathi somqando.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist uthe idelele yisilimo esingahluphiyo ukulima njalo liyakhula kuhle libe lesivuno esihle ngesikhathi somqando.

“Abalimi abalima ezivandeni ngibakhuthaza ukuba baqale ukulima idelele ngoba lesi yiso isikhathi sokulilima. Umhlobo wedelele lelo ngelentanga.

Uqhubeke echaza indlela umlimi angayisebenzisa ekulimeni idelele leli.

“Inhlanyelo le ithatha amaviki amathathu kusiya kwamane ukuze imile phansi. Kukanti-ke nxa ufuna intanga zakho zimile masinya uyalala uzifake emanzini akhudumalyo kodwa engatshisi ubusuku bonke, lokhu kwenza zimile masinyane,” kuchaza unNkszn Mpofu. 

uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist

Uqhubekele phambili esithi idelele likhula kuhle emhlabathini oyisidaka futhi ogcina amanzi.

“Idelele likhula kuhle emhlabathini oyisidaka njalo ogcinayo amanzi, kodwa umhlabathi wakhona akumelanga ubemanzi kakhulu. Umlimi nxa egebha amagodi enhlanyelo kumele agebhe igodi elingaba yi-1cm njalo inhlanyelo yakhe engayigqibeli kakhulu ngoba inhlanyelo yedelele intanga zakhona zincane zilakho ukusindwa ngumhlabathi licine lingasakhuli ngendlela efaneleyo.” 

Uqhubekele phambili eveza ukuba isilimo lesi asithathi isikhathi eside ukuvunwa.

“Nxa ulivuna uyakhangela nxa selizele njalo uqala ukukha abantwana laba sebelamalanga amabili. Futhi kumele usebenzise ingqamu ukulikha ukuze lisale lizala.”

Uphethe ngokuthi umkambo wedelele uhlala ukhona malanga onke kungakho abalimi bangazitshayela imali ngokulima idelele lentanga.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds