Icala libi, liyisono ngokwaso

29 Sep, 2016 - 17:09 0 Views
Icala libi, liyisono ngokwaso Amadoda abonakala ebhoda eManjolo eBinga

uMthunywa

KUVIKI edluleyo, sixoxisane ngo“Dubani” kumbe uJabulani Nyoni, obelomkhuba wokweba izimota zabantu waze wabotshwa ngabacuphi beCriminal Investigation Department (CID).

Siyalibonga kakhulu mahlabezulu ngokulandela izindatshana zethu zikaWatsha Tsotsi ngoba yikho osokwenze udaba lukaDubani lusabalale kwaze kwavumbuluka ukuba uyadingwa njalo eKaroi ngamacala afanayo.

Okwamanje, usentolongweni yeHwange emelele ukumiswa phambili komthethwandaba – kusizeni pho? Soku “sutha” yena yedwa ejele abantwana belamba lokuqeda imali besiyombona! CALA umubi uyisono ngokwaso, awulaso isibusiso. Phela isela livele lidlela egilweni!

Lamuhla silamadoda amabili la asezithombeni ezikundatshana le abikwa ebhoda emangweni weManjolo eBinga kusukela ngoNhlangula walonyaka kodwa kungakhanyi abakwenzayo.

Abantu laba bazenza osomabhizimusi. Sibafisela inhlanhla kulokho kodwa-ke isixwayiso sethu kuZulu labo bona ngokwabo yikuba bazi ukuthi sibabheke ngelokhozi ngoba silabantu abafela kulowomango ngendaba zamacala empondo zezinyamazana.

Ububi bezigebenga zalolohlobo yikuba ziyabe zigadlile njalo lanxa bengosomabhizimusi ngempela labo bantu, kabaqaphele bengaqunywanga amakhanda baphoselwa endongeni seChijalila lezifudlana zeLubu njengezinye zezihlobo zethu ezine ezabulawa kabuhlungu khona eBinga.

Sikhuthazana impilo emsulwa ngoba ungaze ulale phakathi kobhayi kumbe uphi omunye umhlobo wengubo, icala liyayembula lingene.

Kodwa uma ungahlela ukuphila ngomhedla kumbe ngokudala amacala, aah kasazi-ke ukuba isiphetho sakho ungabulawa yini?

Amakholwa bakholelwa ekutheni, isono siyabulala. Bahle bazinqinekele kuso lokuvikela izilingo ezingabenza bone.

Kasingeke sasebenzisa indlela efanayo na ukwenqabela ukudalwa kwamacala, ikakhulu ahlukuluza abanye abantu?

Sikhuluma kunje nje, sihlala sicebisana ngobubi bamacala okubulala abanye abantu umbulali ejongile.

Lokhu kugcizelelwe yisigwebo esinikwe omunye wabakade besetheswa icala lelo uProud Dlamini oleminyaka engu-26 ubudala odabuka eMzola 6, Jotsholo owabulala umpholisa ngesikhathi ebotshelwa elinye njalo icala!

UDlamini utholakale elecala lokubulala omunye umuntu ehlosile wagwetshelwa ukupika okweminyaka engu-25 esebenza gadalala engaholi.

Kubikwa uProud wagwaza umuyi kabili esifubeni wambulala ngengqamu yohlobo lwe Okapi. Kasizithibeni bakwethu sazi ukuba impilo kayithengwa. Kuyinhlanhla ukugwetshwa iminyaka enje.

Angithi kwesinye isikhathi umbulali ulakho ukugwetshelwa ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kumbe ukulengiswa, lanxa nje lesisigwebo sisakhangelisiswa kodwa kasesulwanga ngakho, khuzani umoya mahlabezulu silondoloze impilo.

Siphetha ngokulinxusa enkundleni yeHwange Colliery Stadium kusasa ngolweSihlanu 30 Mpandula. Kuzabe kuncane indawo abalandeli bakaMartin leqembu lakhe leNdolwane Super Sounds bekhwitshiza lumkhosi owawudluliselwe phambili.

NgoMqgibelo 1 Mfumfu, abangabe bethi kabasuthisekanga bazaphinda umphehlo eChinotimba Stadium, Victoria Falls. Emikhosini le ejonge ukukhankasela ukuthula lokwenqatshelwa kokudalwa kwamacala, kuzabe kulabahlabeleli beHwange labeFolosi abasekela lolohlelo njalo bezithuthukisa emsebenzini wabo.

Silitshayela ihlombe mahlabezulu ngosekelo lwenu elisipha lona ebunandini, ebunzimeni lasekuthuthukiseni isivuno sethu sokwengeza inani lezigilamkhuba eziya ejele!

Phela silima lokuvuna emasimini atshiyeneyo. Lezigangi lazo ziyavuna kulowomsebenzi wazo ngakho-ke siyalibonga mahlabezulu ngokufundisa umphakathi ukuba udle izithukuthela zawo hatshi embilaphini zabanye.

Sidibane emkhankasweni lakunombolo ze-Whats App u 0783 185 092 (CID Mat North), 0785 549 290 (MBCU Mat North), 0784 270 800 (ZRP Mat North), 0785 957 764 (MBCU Bulawayo), 0782 047 834 (Victoria Falls District) kumbe ebulenjini ku – [email protected] .

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds