Hlolani inhlanyelo lingakayihlanyeli

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Hlolani inhlanyelo lingakayihlanyeli

uMthunywa

Wayne  Ncube

ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bahlole inhlanyelo yabo bengakayihlanyeli ukuze bazi ukuthi iphelele ngoba ilakho ukuphambanisa isivuno.

Inhlanganiso ye Farm and City Centre ikhuthaze abalimi abalokhe besalandela ukulima ngomumo wakudala ukuthi kabahlole inyanyelo yabo ngoba inhlanyelo ephehlekileyo ingaswela izulu okwesikhathi eside yandise ukungakhuli ngakho icindezela isivuno somlimi.

Ekhuluma lentatheli oyincitshi kwezenhlanyelo kunhlanganiso yeFarm and City Centre uNkosazana Siboniso Mpofu uthe bayazi ukuthi abalimi abanengi basuka bajahe begijimela ukulima inhlanyelo abayigcina eziphaleni iloba leyo nhlanyelo zingasalunganga ukuthi bazilime ngokuphehlwa.

“Abalimi bandise ukuziduduza ngokuqabanga umhlabathi nxa inhlanyelo yabo yalile ukumila kodwa kusuke kukhathaze ngoba lokho yiyo imbangela yokuthi izilimo zingasakhuli kuhle njalo kuvimba inzuzo yabo.

“Inengi labalimi ikakhulu abasemaphandleni bayaphangisa ukulima ngoba bethi umhlabathi uyabamba kodwa bengananzeleli ukuthi lokho akubancendisi ngoba inhlanyelo ephehlekileyo kayandisanga ukumila kuhle. Kungakho siyabaxwayisa ukuthi bahlole inhlanyelo yabo kuqala andubana bayihlanyele,” kutsho uNksz Mpofu.

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulumisane lomunye wabalimi uMnumzana Methembe Ncube wesigodlweni seNkayi lapho aveze khona ukuthi iloba bekwazi ikuthi inhlanyelo ephehliweyo kayandisanga ukumila kuhle, bona balezinye indlela zokuvikela ukuthi inhalnyelo yabo ingonakali.

“Inhlanyelo engenwa yimpehlane ngeyabe ingavikelwanga, thina kithi sandise ukuyiphendula emlotheni ukuze ingadliwa kodwa abanye ngiyake ngibazwe beqamba ukuthi ungahlanganisa lempande zomvagazi inhlanyelo kayiphehlwa,” kuchaza uMnu Ncube.

Ekhuluma loMthunywa uNksz Mpofu uphethe ngokuthi abalimi abangabe besola inhlanyelo yabo kungangcono bayethenga inhlanyelo entsha ukuze babelesiqiniseko sokuba lesivuno esihle. 

Share This:

Sponsored Links