Gezisani iziphala elizafaka kuzo ingqoloyi

24 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Gezisani iziphala elizafaka kuzo ingqoloyi Isiphala

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMI sebexwayiswe ngendlela okumele bazilandele nxa sebevuna ingqoloyi yabo okuzenza bangalahlekelwa yisivuno sabo.

Umqondisi wezokulima esabelweni seMatabeleland North, kunhlanganiso ye-Agritex uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe isikhathi sokuvunwa kwengqoloyi sesisondele, abalimi sokumele balungise iziphala zabo.

“Isikhathi sokuvunwa kwengqoloyi sesisondele kungakho- ke sikhangelele ukuthi umlimi wonke abeselungiselele lapho azabeka khona isivuno sakhe. Okokuqala, ngaphambi kokuthi umtshina wokuvuna ungene ensimini yakho, nanzelela ukuthi iziphala zakho sezigezisiwe zafafazwa ngemithi ebulala ubudli kumbe izikonono, ngoba nxa lingakwenzanga lokhu isivuno senu sizahlaselwa yibudli sicine siphehlwa beselilahlekelwa yikudla.

“Okwesibili okuqakathekileyo yikuthi licente ukhula oluyabe luseceleni kwesiphala ngoba buyabe bulobudli bugcwele etshanini ngakho kumele kucentwe kuphinde kufafazwe.

“Ubudli obunengi buyabe basala kusivuno somnyaka ophelileyo okubangela ukuthi bucine bugcwele sobuhlasela lesivuno esitsha. Kungakho sixwayisa abalimi ukuthi bananzelele ukuthi impahla abathwala ngazo ezigoqela inqola, inkonxa lamabhara kuhlanzekile ngoba nxa kungcolile kungenzeka kube kulezibungu ezingahle zinamathele isivuno singakangeni esiphaleni,” kulandisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuthi okuqakatheke kulakho konke yikuthi kugeziswe phakathi kweziphala.

“Ukugezisa phakathi kweziphala kusasele amaviki amathathu okuthi lifake isivuno senu kubalulekile. Kumele lithanyele uthuli luphume njalo lifafaze okuzwayo andubana lifake isivuno salonyaka,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links