Gcinani izilugu zenkukhu zihlanzekile

11 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Gcinani izilugu  zenkukhu zihlanzekile Izilugu zenkukhu kumele zihlale zihlanzekile

uMthunywa

Langelihle Moyo                                                                  

lNHLANGANISO ebona ngezokulima lezokufuya eye-Agritex isixwayise labo abafuye inkukhu ukuthi bazinanzelele ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo ngesikhathi sezulu.

UNkosazana Treggy Mpofu ongumlimisi eAgritex uthe kulemikhuhlane etshiyeneyo eyandise ukuhlasela inkukhu ngesikhathi sezulu okumele umlimi ayiqaphele ukuze inkukhu zakhe zingacini zisifa.

“Kule-fowl pox okungumkhuhlane obangelwa kakhulu yiminyane kumbe ezinye izibungwana ezimunya igazi. Okwenza umkhuhlane lo wande ngesikhathi sezulu yikuthi iminyane iyabe iminengi ngenxa yezulu.

“Umkhuhlane lo uhlasela inkukhu nxa isilugu sinethela futhi kungatshintshwa utshani osebunethiwe kumbe obumanzi ngesikhathi,” kutsho uNkszn Mpofu.

Ubuye wathi ukuze umlimi avikele inkukhu zakhe kumkhuhlane lo kumele abone ukuthi lapho okulenkukhu zakhe iminyane ayifinyeleli ngoba kuyiyo ebangela umkhuhlane lo.

“I-fowl pox ngumkhuhlane ongelapheki lula kodwa nxa inkukhu isilomkhuhlane lo isidla inatha ilakho ukusila ngemva kwamaviki amabili,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuxwayisa abalimi ukuthi babone ukuthi izilugu zenkukhu zabo zihlala zihlanzekile  sonke isikhathi.

“Ngithanda ukulixwayisa ukuthi ligcine inkukhu zenu ezilugwini ezihlanzekileyo ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane. Nxa kukhona elingakuzwisisiyo lingathandabuzi ukuyavakatshela abe-veterinary services ukuze balincedise ngemithi elingayisebenzisa kudubo elibhekane lalo,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links