Ezothando

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Ezothando

uMthunywa

Ngingubaba oleminyaka engu-41 ngidinga umama ongaba leminyaka engu-25 kusiya ku-38. Ophila leHIV ozimisele ukwenda mina ngilabantwana abathathu ngifuna olabantwana abathathu kusehla ngithinteka ku 0717138546.

Mina ngingumama oleminyaka engu-45 ngilabantwana ababili ngiyasonta ngidinga ubaba ongabhemiyo, onganathiyo njalo ongathathanga ofuna sakhe ubuhlobo ozimiseleyo kangithinte ku: 0713822681 loba 0785542060 ku-App kuphela kumbe ku- 0775557435 ngiyabonga.

Ngilijaha elileminyaka ongu-30 ngidinga umfazi wokuthatha kumbe intombi efuna umuzi ozimiseleyo odlalayo kame ongabe eleminyaka engu-18 kusiya cina ku-29 ongifunayo angangithitha kumbe angi-Sms kunombolo lezi 0779706682

Ngilijaha elileminyaka engu-35 ngidinga intombi eleqiniso hayi edlalayo, eleminyaka engaphansi kwe-30 ngisuka eKezi-Maphisa ngithinteka ku 0777254735.

Mina ngithanda ukuzehlisa ngingumama oleminyaka engu-38 ngidinga ubaba olobuqothu okhonzayo kumbe ongakhonziyo olothando engangithinta kunombolo lezi 0786798210 odlalayo hatshi. Angikhethi mhlobo ngiyakhuluma isiTonga, Ndebele, Shona, Khalanga le siNambya.

Ngingumama oleminyaka engu-36 ngilabantwana ababili. Ungikhangelele ubaba ozimisele ukwakha ole 38 kusiya phezulu. 0775103117

Ngifuna umama engingaphila laye oleminyaka engu-19 kusiya phezulu. Ngihlala ePlumtree. Ngithinteka ku -0776336957.

Ngilijaha elileminyaka engu-23 ngidinga u-sugar mummy ole-37 kusehla. 0783608324

Share This:

Sponsored Links