Emathandweni nguLeslie loLuminous!

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Emathandweni nguLeslie  loLuminous! ULeslie L Kampala

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu

QOKI babali kulelihlandla lephephandaba likazulu, lapho esiliphathela lokwazisa ngemisebenzi eyenziwa yizizalwane zakithi esiziqhenya ngazo maviki wonke. Lamhlanje lilanga lezithandani iValentine’s Day, ngakho ngilethulela imisebenzi kaLeslie L Kampala umculi olobungcitshi baphezulu kwezothando (RnB/Soul), loTinashe Mthethwa, odume ngomculo weGospel Rap.

UNguwe Na yingoma yokuqala uLeslie ayisungulela umphakathi, esebenzisana loNate Oktopus loJust Percy. Kulingoma yothando uLeslie ubonisa ubuhle bentokazi zakuleli njalo uzincoma ngazo ezibuza imibuzo engadingi mpendulo ukuba uzamthola na onguye othandwa yinhliziyo yakhe. Ujula kakhulu ngothando uLeslie, esebenzisana labanye abaculi abafana loCal_Vin, labanye esizababona nxa isiphumile ividiyo.

ULeslie ulethalenta lokuhlabela, njalo ithalenta leli livele esesesikolo efunda eThekwane High, kwaze kwafika kuzinga akulo manje esesungula idlalade lakhe lokuqala elizakuthiwa You Are The One. ULeslie uthe uzaveza kumakhasi akhe obulembu nxa ingoma zakhe seziphelile ngoMbimbitho maduze nje lekhefu lePhasika.

Nxa usizwa ngomculo we-RnB/ Ballad, kuphanga kugijime amabizo emazweni afana loChris Brown, Jagged Edge, R Kelly, Boyz II Men, Joe Thomas, Usher, TGT  labanye asebadlulayo uMichael Jackson, Prince, Luther Vandross, Marvin Gaye. ULeslie laye uhamba ngonyawo olufanayo ekhuthazwa yilaba baculi kudlalade lakhe leli. 

UTinashe  Luminous  Mthethwa ukhuthaza uthando, umanyano lokwakhana siyisizwe, exoxa ngezehlakalo ezikhona emphakathini esiphila kuwo. Nyakenye ukhiphe idlalade elithi Driven elaphuma ngoLwezi. Kulelodlalade wapheka ividiyo yengoma yakhe uSpecial, ebonakala kuYouTube lakumakhasi akhe ebulenjini. Lapha uxoxa kabanzi ngezinto azibona eNkulumane lapho avela khona, lezinye indawo jikelele lapho aphila khona.

Lingoma yasetshenzwa nguLarynx, amavidiyo enziwa nguAlan Dick ebonisa lapha uTinashe akhulele khona, esixoxela ngenhlupho zabatsha ezibalisela ukuzithwala kwamantombazane bebancane kanye lomkhonomi welizwe. 

Ufaka imizekeliso efana lokuba kungani ababalisi bengahlonitshwa ngumphakathi loba kuyibo abakha isizwe? Phakathi kwakho konke ubabaza ubukhulu bukaMdali wezizwe lomhlaba, njalo esinika ithemba ukuba akulahlwa mbeleko ngokufelwa, ethi kuzalunga nxa abantu bebeka ithemba kuNkulunkulu ophezulu.

Share This:

Sponsored Links