Balimi yenzani amalungiselelo okugcinela izifuyo ukudla

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Balimi yenzani amalungiselelo okugcinela izifuyo ukudla

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INHLANGANISO eyeRange and Pastures eMatopo isikhuthaze abalimi ukuthi baqale ukugcinela izifuyo zabo ukudla ngoba indawo ezinengi zelizwe  kazilatshani obeneleyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa  uMnumzana Aloise Hlatshwayo oyingcitshi kwezokucubungula ubikele intatheli kaMthunywa ukuthi abalimi kumele baqale amalungiselelo okugcinela izifuyo zabo ukudla ngoba kungela kudla okwaneleyo kundawana ezinengi zelizwe.

“Abalimi kumele baqale amalungiselelo okudingela izifuyo zabo ukudla ukuze bengafelwa yizifuyo zabo.

“Kumele bakhangele ezibayeni zabo bakhethe ezinye inkomo bazithengise ukuze benelise ukuthenga ukudla besenzela ukuthi bangalahlekelwa yizifuyo zabo zonke,” kulandisa uMnu Hlatshwayo.

Uthe lanxa emasimini kutshile amahlanga ezilimo abalimi bangawageca bawagcine kungalane zabo.

“Abalimi bangathatha amahlanga bawahlanganise lesidabhula lesawudo ngoba kuyaphathisa kakhulu izifuyo ukuze lanxa sezisiya emadlelweni zibe sezibambe ithumbu. 

“Lalabo abahlala endaweni ezilezihlahla zamaphani labo lanxa kungela tshani amahlamvu la kumele bawakhe bawafake emasakeni bawagcine njengotshani. Amahlamvu la nxa sebewanika izifuyo zabo kumele baqale bawafake emanzini okwesikhatshana ukwenzela ukuthi kuphume ukubaba okusemahlamvini kanye lenhlabathi ngoba inhlabathi iyalimaza amazinyo ezifuyo,” kutsho uMnu Hlatshwayo.

“Izikwebu zamazambane lazo ziqakathekile kodwa abalimi bakhuthazwa ukuthi bakhiphe impande ukuze izifuyo zingalinyazwa yinhlabathi. Isilinganiso esisodwa samazambane sihlanganiswa lezilinganiso ezintathu kube sokuhlanganiswa njalo lesidabhula.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi balime utshani bezifuyo okuthiwa yi-fodder ikakhulu labo abalemithombo kumbe abalama-irrigation.

UMnu Hlatshwayo uphethe ngokuthi abalimi kumele babone ukuthi izifuyo zabo zithola amanzi eneleyo ngaso sonke isikhathi ngoba isilinganiso samanzi kuyiso esikhulu emzimbeni njalo lokudla kusebenza kuhle nxa amanzi enele emzimbeni.

Share This:

Sponsored Links