Uncategorized

BADLA BEMILE BAFE. . .Izidumbu phansi ngomuthi wokutshaya inala

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
BADLA BEMILE BAFE. . .Izidumbu phansi ngomuthi wokutshaya inala Induna uChiya Chireya

uMthunywa

Ethel Ncube
KULEMULI yesigabeni seGokwe elokhu itshaqekile ngokufa kwamalunga ayo amabili sikhathi sinye ngendlela engacaciyo, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Isiga lesi senzakale emavikini amabili adluleyo lapho izihlobo zikaMnumzana Edmore Gwatirinda okungasatholakalanga amagama azo ezathi zisidla ukudla okwaphuma ensimini yakhe zasukuma okwabangela ukuthi zife.

UMthunywa uzwe ukuthi uMnu Gwatirinda wadinga umuthi wedibisi kwenye inyanga oyiwo ocine usumdlele izihlobo zakhe ezimbili. Idibisi ngumuthi wokutshaya inala.

Ikhuluma lentatheli induna yakuleyondawo uChiya Chireya uveze ukuthi uMnu Gwatirinda wehluleka ukulandela izixwayiso zedibisi.

“UGwatirinda sambiza enkundleni wavuma ukuthi ukufa kwezihlobo zakhe kubangelwe nguye ngoba engazange abatshele imithetho yensimu yakhe.

“Uthi wathatha umuthi wokutshaya inala kwenye inyanga evela eMalawi. Inyanga le yamtshela ukuba konke okulinywa ensimini yakhe akumelanga kube lomuntu okudla emile. Pho-ke njengoba izihlobo zazingazi lutho ngalokho zasukuma ngesikhathi zisidla okwabangela ukuba bafe,” kubika induna uChireya.

Kubikwa ngemva kokwephula umthetho lo ababili laba bagula okwensukwana umkhuhlane ongazwisisekiyo basebebhubha okuyikho okwenza izihlobo zayadingisisa ngokufa kwabo.

Induna uChireya iqhubekele phambili ichaza ukuba umsolwa uGwatirinda wenza into ehlasimulisa umzimba.

“UGwatirinda wayemele aphumele egcekeni kungakalahleki imiphefumulo atshele abantu ngemithetho yezilimo zakhe kulokuthi kube lezidumbu phansi.

“Ngecala lakhe kazange aphike ngitsho wavuma ukuba kwaphambaniseka ukuba labo abatshonayo babengazi lutho ngomuthi wenala lowu.

Induna uChireya uveze ukuthi uMnu Gwatirinda wahlawuliswa inkomo eyodwa yokuchitha imiphefumulo engelacala.

Share This:

Sponsored Links