Azihluphi ngitsho ukufuya izimvu

28 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Azihluphi ngitsho ukufuya izimvu Izimvu yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya

uMthunywa

Musa Janga

IZIMVU yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya ngoba zifuyeka njengazo zonke izifuyo ezincane njalo abalimi balakho ukuziphilisa ngazo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde ongu-Livestock Specialist esabelweni seMatabeleland North  ubike ukuthi abalimi bengazitshayela imali ngokufuya izimvu ngoba yizifuyo ezincane ezingadingi indawo enkulu ukufuyela njalo akudingakali mali enengi ukuqala lelobhizimusi. “Ukufuya izimvu libhizimusi elihle kakhulu kubalimi kodwa kumele ukuthi umlimi nxa efuna ukuqala lelobhizimusi njalo efuna liphumelele kumele abengumlimi okhaliphileyo owenelisa ukuthi ahlele kuhle inhlelo zakhe. 

“Lapha ngitsho ukuthi ahlele kuhle indawo yokufuyela, ukudla, ukuzivikela emikhuhlaneni kanye lokunye,” kuchaza uMnu Muzunde.

Ulandise esithi okuqakatheke kakhulu ezimvini yikudla ngoba zinyamazana ezidinga ukudla kakhulu njalo okwakha umzimba.

“Nxa ufuna ukufuya izimvu zakho eziphile kuhle bana lesiqiniseko sokuthi zithola ukudla okufaneleyo njalo okwakha umzimba okuzenza zihlale zilamandla ikakhulu ama –proteins. Umlimi sengakwenza lokhu ngokuzipha indumba ze-soya beans, i-sunflower kanye lentanga zotshinda. 

“Amanzi ngokunye okuqakathekileyo kumpilakahle yezimvu. Kumele zithole amanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi angcolileyo azenza zihlaselwe yimikhuhlane,” kutsho uMnu Muzunde.

Ekhuluma ngokuvikela izimvu kumikhuhlane uthe:

“Ukuvikela kungcono kulokwelapha ngakho abalimi kumele benze isiqiniseko sokuthi bayavikela izimvu zabo emikhuhlaneni.  

“Lokhu kungenziwa ngokubiza abeVeterinary Services ukuba bazohlola izimvu zakho ngemva kwesikhathi njalo wenze isiqiniseko sokuthi ziyahlatshwa uphinde ucetshiswe ngemithi okumele uhlale ulayo ukuze izimvu zakho zihlale ziphephile,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi abalimi kabazame ibhizimusi lezimvu ngoba zingaletha imali ngesikhathi esincane njalo umlimi odinga ulwazi olubanzi ngokuzifuya angafika emahofisini abo acetshiswe langemihlobo yezimvu angayifuya.

Share This:

Sponsored Links