Asivikileni inkomo zethu kumkhuhlane we-lumpy skin

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Asivikileni inkomo zethu kumkhuhlane we-lumpy skin

uMthunywa

Langelihle Moyo
INHLANGANISO ye-Veterinary Services isixwayise wonke umlimi ofuye inkomo ezabelweni zeMatabeleland ukuthi avikele inkomo zakhe kumkhuhlane ovame ukuhlasela inkomo ngalesisikhathi obizwa ngokuthi yi-lumpy skin.

Oyingcitshi kwezezifuyo, udokotela wezifuyo kunhlanganiso le, esabelweni seMatabeleland North uMnumzana Dziruni Vernon Tutsirai ukhuthaze abalimi ukuthi bananzelele umkhuhlane lo ovame ukuhlasela inkomo ngesikhathi lesi esesikhangelane laso esokutshisa kanye lezulu.

Uphinde walandisa ngokungenziwa nxa kuyikuthi inkomo isihlaselwe ngumkhuhlane, ukuthi ibonakala njani ukuthi isilawo kanye lokuthi yelatshwa njani.

“Umkhuhlane we-lumpy skin uvame ukuhlasela inkomo ngesikhathi sokutshisa kanye lesezulu, umkhuhlane lo uthwalwa yizibungu lezi ezimunya igazi ezibalisela imiyane, izibawu lemikhaza, njalo umkhuhlane lo ubangela ukuthi inkomo zingabe zisazala kuhle.

“Nxa inkomo isihlaselwe ngumkhuhlane lo ibonakala ngokuba lezilonda kumbe amaqhubu emzimbeni, iyabe ingachelesanga iphongukulala iphinde njalo itshise umzimba. Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu ngoba uyabulala.

“Umlimi sengaphelelwa yisibaya nxa engekela ukunanzelela izifuyo zakhe. Inkomo ezingakaze zigule kumbe zihlaselwe ngumkhuhlane lo, kumele zihlatshwe amajekiseni.

“Okunye okungasetshenziswa ngabalimi ukuvikela inkomo kumkhuhlane lo yikuzinika ama-antibiotics lama-paracetamol lizihlabe futhi,” kulandisa uMnu Dziruni.

Uthe wonke ofuyileyo ulomlandu wokunanzelela lokuvikela izifuyo zakhe emkhuhlaneni.

“Akumelanga abalimi bamelele ukuthi inkomo zizeziqalise ukugula khona bezazelapha ngoba nxa sezigula kudla kakhulu esikhwameni, kwesinye isikhathi lenkomo yakhona icine isifa ngemva kokuthenga imithi ebizayo, ngakho-ke ngithanda ukukhuthaza abalimi ukuthi baphangise ukuvikela inkomo zabo emkhuhlaneni ukuze bangalahlekelwa yizifuyo zabo”, kuphetha uMnu Dziruni.

Share This:

Sponsored Links