Asiqhubekeni sivikela inkomo ku-January Disease

01 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Asiqhubekeni sivikela  inkomo ku-January Disease Inkomo

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuthi baqhubekele phambili bevikela inkomo kumkhuhlane weJanuary Disease.

UDokotela wezifuyo uMaria Jakarasi uthe abafuyi kabaqhubekele phambili ngempi yokulwisa i-January Disease.

“Ngenxa yokutshisa lokhu okukhona kulezi insuku lokuhluma kwezihlahla lotshani emadlelweni ezifuyo imikhaza isuka ibeminengi kakhulu, njalo yiyo ecina ihlasela inkomo zibe sezihlaselwa ngumkhuhlane we-January Disease.

“Amanzi ayasilela kundawana ezitshiyeneyo kungakho ukuthi inkomo zidibhe kabili ngeviki akweneliseki. Ngesizatho lesi abalimi abafuyileyo bakhuthazwa ukuthi bazame ukuthi inkomo zidibhe kanye ngeviki.

“Besokusithi labo abenelisayo abalezikhwama ezivumayo bathenge imithi yokudibhisa bazidibhisele inkomo ngendlela yokufafaza inkomo zisesibayeni ukuze zingahlaselwa ngumkhuhlane,” kuchasisa uDkt Jakarasi. Uthe nxa umlimi engabona inkomo zakhe zingathi ziyatshintsha ngendlela angayizwisisiyo aphangise azise abeVeterinary Services.

“Ngithanda ukulikhuthaza ukuthi lingesabi ukufinyelela abeVeterinary Services nxa libona ukuthi izifuyo zenu ziyagula. Libabize bazolincedisa ukuze lingalahlekelwa zinkomo zenu zibulawa yimikhuhlane,” kuphetha uDkt Jakarasi.

Share This:

Sponsored Links