Asiqhubekeni silungiselela ukulima

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services esabelweni se-Matabeleland North isixwayise abalimi ukuthi baqhubeke ngamalungiselelo okulima, bagebhe amagodi njalo balime amabele lenyawuthi.

Oyingcitshi kwezokulima lezifuyo, umqondisi wenhlanganiso le uMnumzana uDumisani Mbikwa Nyoni, uxwayise abalimi be-Matabeleland North ukuthi baqhubeke begebha amagodi, njalo bahlanyele inyawuthi lamabele.

“Ngiyazi kulezinsuku abalimi nxa bebona amayezi, bahle bacabange izulu, kodwa-ke njengoba sasibikile ekuqaleni ukuthi lonyaka sikhangelele ukuthola elingaphansi kwalokho esikujayeleyo.

“Ngakho-ke ngithanda ukulixwayisa ukuthi asilimeni inyawuthi lamabele, ngoba lezi izilimo ziyenelisa ukumelana lesomiso. Kulabo abalendawo kumbe insimu ezivuma utshinda lomabhekilanga sibakhuthaza ukuthi balime ngoba lokhu okubili kuyamelana lokoma.

“Okunye njalo kuqakathekile ukuthi nxa ligebha amagodi emasimini lokufaka imvundiso lilandele iziqondiso eliziphiwa ngabalimisi ngezindawo ngezindawo. Amagodi lawa kumele konke ukutshona lobubanzi kube yi-15cm. Nxa lingagebha amagodi angatshoniyo ngokweneleyo yikho okwenza libone amabele enu esebunile ngemva kwensukwana, liyembese umhlabathi ngotshani lamahlamvu ukwenzela ukuthi umdaka ungaphangisi ubaleke kumbe wome,” kulandisa uMnu Nyoni.

Esephetha uthe abantu bangesabi ukulima amabele lenyawuthi, ngoba kuyeneliseka ukuthi nxa selivunile liyetshintsha eGMB.

“Asisebenzeleni izisu zethu, singesabi ukulima amabele lenyawuthi ngoba kulezinsuku liyenelisa ukuhamba lamabele enu eGMB liyetshintshisa lithole umumbu,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links