Asifakeni imvundiso ngendlela eqondileyo

18 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Asifakeni imvundiso ngendlela eqondileyo

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services (Agritex) esabelweni se-Matabeleland North isikhuthaze abalimi ukuthi bafake imvundiso ezilinyweni zabo ngendlela eqondileyo ukuze izilimo zikhule kuhle njalo zivuthwe masinyane.  

Oyingcitshi kwezokulima lezokufuya, umqondisi kunhlanganiso yeAgritex uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni ukhuthaze abalimi bonke jikelele ukuthi abafake imvundiso ngendlela eqondileyo. 

“Indlela umlimi afaka ngayo imvundiso iqakathekile  ngoba yenza umlimi athole isivuno esiphezulu loba esiphansi, kusiya ngendlela lesikhathi umlimi ayabe efake ngaso umvundiso.

“Nxa phansi kumanzi yiso isikhathi esiqondileyo esikhuthaza umlimi ukuthi afake imvundiso. Ukufaka imvundiso phansi kumanzi akuphambanisi izilimo lesivuno siyathuthuka.

“Njengabalimisi benu silikhuthaza ukuthi lifake imvundiso nxa izilimo zisanda kumila kusiya lapho seziphakathi laphakathi, lokho kwenziwa nxa phansi kumanzi, hatshi nxa izilimo seziqinile njalo sezilungela ukuvuthwa,” kulandisa uMnu Nyoni. 

Uphethe ngokuthi abalimi bangafaki imvundiso phansi sokuwomile.

“Okokucina ngithanda ukulikhuthaza ukuthi nxa phansi sokomile, lingafaki imvundiso, kuyaphambanisa izilimo zicine zisitsha kubangelwa yikuswelakala kwezulu kodwa nxa phansi kumanzi lingafaka umvundiso ngezigaba zokukhula ezehlulekeneyo isilimo size sivuthwe.

“Lisondele  kubalimisi abasendaweni elilima kuzo ukuze balincedise ngeziqondiso emsebenzini wenu wokulima ukuze lingasweli ukudla kwezimuli zenu,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links