Ama-Simmental yinamba 1 kuchago lenyama

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Ama-Simmental yinamba 1 kuchago lenyama

uMthunywa

Thando Dube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bafuye umhlobo wenkomo obizwa ngokuthi ngamaSimmental ngoba kungumhlobo olochago kanye lenyama elohlonzi njalo omelana lomqando.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde uthe umhlobo wamaSimmental ngumhlobo abalimi abangawufuya bathole inzuzo emangalisayo.

“Abalimi kabafuye ama-Simmental ngoba kungumhlobo wenkomo ezehlisayo kakhulu njalo ezilenyama elohlonzi lwaphezulu.

“Umhlobo lo wehlukile kweminye imihlobo yenkomo ngoba izikhathi ezinengi imihlobo eminengi yandise ukuthi ibengeyenyama kumbe uchago kodwa umhlobo lo ulakho kokubili ngakho umlimi ulakho ukuthola inzuzo enhle.

“Inkomo lezi ngumhlobo omdala kakhulu wenkomo njalo waqala eSwitzerland ngakho abalimi abansundu abanengi eZimbabwe bayathikaza ukufuya umhlobo lo ngoba belomcabango wokuthi ngowamakhiwa kodwa kumele bawufuye ngoba ungabalethela imali enhle,” kutsho uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde uqhubekele phambili wathi umhlobo wenkomo lezi awuphuzi ngitsho ukukhula.

“Umhlobo lo uyaphangisa ukukhula njalo zilesisindo okuyinto enhle nxa umlimi sethengisa emkambo. Inkunzi esikhulile ibayisilinganiso esingange 1 300kg kukanti inkomokazi zona zandise ukuba yisilinganiso esingange 900kg okutshengisela ukuthi ngumhlobo omkhulu kungakho-ke umlimi nxa sethengisa uyayithola inzuzo.

“Okunye okuhle ngenkomo lezi yikuthi umhlobo lo ulenyama ebuthakathaka elamafutha ethakazelelwa ngabantu abathengisa inyama abanengi,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi inkomo lezi ziyazala okumangalisayo loba sezindala.

“Inkomo lezi azandisanga ukuba lohlupho ekuzaleni kwazo njengeminye imihlobo yenkomo loba sezindala kungakho-ke umlimi ozifuyayo loba ehlala yedwa ngeke abe lohlupho ekuzifuyeni njalo zithambile azifani lamaBrahman,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links