Ama-banana kawahluphi ngitsho

22 Mar, 2018 - 00:03 0 Views
Ama-banana kawahluphi ngitsho

uMthunywa

Gladmore Ncube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime isithelo sama-banana ngoba alenzuzo emangalisayo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Tavonga Mudzitiri ongumlimi uthe ama-banana ayadlisa okwamagama nxa umlimi ewalime kuhle.

“Ama-banana afuna amanzi amanengi lomvundiso kuphela, awahluphi ngitsho ukuwalima.

“Nxa ethola lokhu engikuqambileyo avuthwa kuhle, umvundiso umlimi asengawusebenzisa ngowenkomo, ingulube, owembuzi kanye lenkukhu nxa imali yakhe isilela. Umlimi katshoni kangako esikhwameni ukuze ama-banana akhe avuthwe, wona yiwo azamlethela imali,” kutsho uMnu Mudzitiri.

UMnu Mudzitiri uphinde wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi abe leqiniso lokuthi ama-banana akhe kawahlaselwa lukhula.

“Umlimi kumele ahlale ebona ukuthi ama-banana akhe akhula kuhle njalo awahlakulele nxa elokhula, ukhula lubi kakhulu esithelweni sama-banana ngoba lucina solusehlisa lesivuno.

“Okuhle ngama-banana yikuthi kawala sikhathi sokuthi alinywa nini, alinywe umnyaka uqala uze uyephela umlimi ezitshayela imali yakhe,” kuchaza uMnu Mudzitiri.

UMnu Mudzitiri uphethe ngokukhuthaza abalimi ikakhulu labo abasemaphandleni ukuthi bazame libhizimusi yama-banana ngoba iyadlisa.

“Abalimi abasemaphandleni, loba umuntu ongasomlimi nje sengaqala ukuzilimela edinga usizo kubalimi labo abalolwazi ngesithelo lesi,” kuphetha uMnu Mudzitiri.

Share This:

Sponsored Links