Alenzuzo amaxhakela

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Alenzuzo amaxhakela Kulemihlobo yemibhida evuma kakhulu emaxhakeleni enjenge-viscose yona okubikwa ilebhizimusi enhle kakhulu

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuba bekele ukulahla amaxhakela angabamanengi kumbe bangaswela ukuba benzeni ngawo ngoba belakho ukuwathengisa bathole imali enhle.

Intatheli kaMthunywa ixoxe loNkosazana Thandolwenkosi Sibanda ongumlimi esabelweni ubikele iphephandaba likazulu ukuthi abantu abanengi sebebona kungcono ukuthi bathenge amaxhakela avele semakhudlwana kulokuthi bathenge inhlanyelo engakawuzwa umhlabathi.

“Abantu abanengi sebebona kungcono ukuthi bathenge amaxhakela asevele esekhulile aseke ezwa umhlabathi ngoba aphanga abambe njalo aphange akhule,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uqhubeke wabikela uMthunywa ukuthi amaxhakela ayindlela yokulima equmelayo.

“Amaxhakela ayindlela equmelayo yokulima kulokuthi uqale ufake inhlanyelo ikhule ubusuzayilima-ke kuthatha isikhathi eside kulokuthi umuntu azithengele amaxhakela.”

Ubuye watsho futhi ukuthi kulemihlobo yemibhida evuma kakhulu emaxhakeleni enjenge-viscose yona okubikwa ilebhizimusi enhle kakhulu.

“Kuleminye imihlobo yemibhida engavumi kuhle nxa kungamaxhakela efuna kuyinhlanyelo ngokwayo kodwa imibhida enjenge-viscose le spinach kanye lokunye njengama beetroot lehanyanisi kuyavuma ngakho yikho okuletha imali enhle,” kutsho uNkszn Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi kudala ibhizimusi leli lalingahambi kuhle kungoba abantu babengelalo ithemba emaxhakeleni kodwa besebethemba inhlanyelo ngokwayo.

“Khathesi abantu sebeqalisa ukuthemba amaxhakela, akusafani lakudala yikho lomkambo wawo amatamatisi sukhulile sebelalo ulwazi ngawo njalo sebenanzelela ukuthi enza umsebenzi ubelula njalo uphangise ngakho sokulibhizimusi elihle kakhulu,” kuveza uNkszn Sibanda.

Ubuye wakhuthaza abantu abalezivande zemibhida ukuthi nxa imibhida yabo isilamaxhakela amanengi, bengawalahli ngoba sengabalethela imali enhle.

“Engingakukhuthaza ebantwini abalezivande zemibhida yikuthi amaxhakela awalahlwa, sungazenzela imali yakho enhle ngawo,” kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links