Ukuphusiswa kwamathole

Ukuphusiswa kwamathole

0 379
Abalimi kumele baphusise amathole abo nxa eselezinyanga eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokufuya iLivestock Production Department ixwayisa abalimi ukuthi babesazi isikhathi esiqondileyo sokuphusisa amathole abo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguOfficer weLivestock Production Department esabelweni seMatabeleland North uthe abalimi  kumele baphusise amathole abo nxa eselezinyanga eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa.

Abalimi kumele balandele uluhlu lolu nxa bephusisa amathole abo:

– Amathole aphusiswa engaba lenyanga eziyisithupha kumbe eziyikhombisa ukuze inkomokazi ithole isikhathi sokuthi imithe.

– Amathole akumelanga akhutshwe embeleni esemancinyane ngoba kwenza ahlaselwe yimikhuhlane.

– Amathole kumele afakwe umtshiso ngesikhathi ephusiswa ngoba kwenza kubelula ukuthi bananzelele amathole ayabe egula njengoba ayabe efakwe ndawonye.

– Amathole kumele ehlukaniswe labonina avalelwe esibayeni esilothango ngoba akumelanga ahlangane labo nxa ephusiswa.

– Abalimi kumele bathathe amathole aphusiswayo ahlaliswe lezinye inkomo ezingayisizo bonina ukuze ajwayele ukuthi sekumele adle utshani njengezinye inkomo.

– Indawo eyenzelwe amathole ukuthi ahlale khona kumele ibe yindawo elomthunzi omuhle ngoba akumelanga atshiswe lilanga ngoba alakho ukugula kubangelwa lilanga kanye lokuthi kawasamunyi kubonina.

– Nxa esethe avalelwa wodwa amathole kumele adingelwe ukudla njalo aphiwe lamanzi ukuze umzimba uqine njalo ajwayele ukuthi asesidla utshani hatshi uchago.

SIMILAR ARTICLES

0 45

0 40

NO COMMENTS

Leave a Reply