Udubule umtshoko weDVD uHwabaraty

Udubule umtshoko weDVD uHwabaraty

0 506
UJaphet Mlauzi

YiNtatheli kaMthunywa
KUHLANYE uzulu ngoMgqibelo eBulawayo Theatre lapho uHwabaraty akhethe khona ukuthi ahlanganise abaculi labalandeli bomculo bakoBulawayo epheka i-live DVD ethiwa “Isilwane”.

Umculi lo, uJaphet Mlauzi ngelokuzalwa ozibiza ngokuthi nguHwabaraty utshaya umculo weAfro-pop othandwa ngabanengi njalo uwuphekela ekhonapha koNthuthu ziyathunqa.

Bekungabizwa ozwayo ngoMgqibelo ntambama abantu benyathelana ukuze bangene kuvidiyo yeDVD ebiphekwa.

Ujaha lo wenze umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba balutshwane asebeke bathola ithuba lokuthi benze i-live perfomance DVD ngoba ifuna umuntu ozimiseleyo njalo oyaziyo into ayenzayo ngoba kunengi kakhulu okungaphazamisa umsebenzi lo ngesikhathi usenkundleni.

Intatheli ikhulumisane loHwabaraty ngoMgqibelo ngemva kokwenza izimanga zakhe wathi ujabule kakhulu njalo ubonga usekelo aluthole kubalandeli lakwabanye abaculi asebenze labo.

“Kusebenzekile kakhulu ngoba abantu abanengi babuyile bazongisekela okubuhlungu nje yikuthi iBulawayo Theatre isuke yabancinyane ngoba abanye behlulekile ukungena sekugcwele.

“Ukwenza i-live DVD asonto encane ngoba kuyahlupha kumele uzimisele ngoba awukwazi ukuthi kuyini okungenzakala usenkundleni. Kwesinye isikhathi abantu abakuzondayo bayakuthumela abantu bazokuchothoza iDVD icine ingasaphumanga kuhle icine ingasathengwa ngendlela oyabe ukhangelele ngayo,” kuchaza uHwabaraty.

Uqhubekele phambili wathi wakholisa kakhulu ngokuthola usekelo kwabanye abahlabeli abakhulu kanye labakhangela ngezemidlalo abasebenzela khonalapha koBulawayo labanye abavela phetsheya.

“IDVD le ibenhle kakhulu ngoba abantu bayithanda kakhulu ingoma yami engiyitshaye ngihlangane loJays Marabini ethi ‘woza nhlanhla’. Eyinye ingoma ethakazelelwe ngabantu kakhulu ngethi ‘amakhwelantaba’.

“Kube mnandi ngoba abantu batshayelwe izingoma ngabaculi abasebenzela kwelaseAustralia uVusi Mkhaya lo Noma Nkwali. Okunye njalo okwenze kwaphumelela lusekelo oluvele kuRaisedon Baya lo Memory Kumboti,” kuphetha uHwabaraty.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply