Limani izihlahla, ziyathengwa

Limani izihlahla, ziyathengwa

0 221

Musa Janga
ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime izihlahla ngoba zilebhizimusi enkulu njalo balutshwana abalimi abayenzayo.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana David Zondo olebhizimusi yokulima izihlahla ubike ukuthi balutshwane abalimi abakubhizimusi yokulima izihlahla kulabalima izilimo.

“Ungakhangelisisa abalimi abanengi bagijimela ukulima ezinye izilimo ukuze bathengise kodwa izihlahla kabazicabangi kangako,” kuchaza uMnu Zondo.

UMnu Zondo olima izihlahla zezithelo uthe ukulima izihlahla kuyamncedisa ukugcina imuli yakhe.

“Mina ngilima kakhulu izihlahla zezithelo zesiLungu ezigoqela ama-mangoe, amapintshisi, ama-guava lezinye nje. Lezi izihlahla ziyathengwa sibili ngakho ngifisa ukuthi ngokuya kwesikhathi ngilime ngihlanganisa lezemvelo.

“Izihlahla zonke zemvelo lezesiLungu ziqakathekile ngoba yikho lapho esithola imithi yethu. Ungahlatshwa ngumvimbano kulokuthi uyethenga amaphilisi ungaxhwathisa amahlamvu e-guava le-lemon unathe uyasila,” kuchaza uMnu Zondo.

Uqhubekele phambili echaza ngobuhle bezihlahla.

“Izihlahla ngaphandle kokuthi sidle izithelo zakhona ziletha umthunzi egumeni ngakho akulunganga ukuthi kungabi lesihlahla ngitsho esisodwa egumeni, ngakho yikho ibhizumusi lezihlahla lihamba kuhle sibili,” kuphetha uMnu Zondo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply