Khuthalelani ukulima imibhida

Khuthalelani ukulima imibhida

0 66
Imbhida yisilimo esingadingi mali ukuthi usilime ngoba iyavuma langamaxhakela

YiNtatheli kaMthunywa
NJENGOBA kulezinsuku isitshebo sihlupha kangaka abalimi bayakhuthazwa ukuba balime imibhida ngoba kuyiso esitshebo esilula njalo esingadingi mali enengi.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Samkelisiwe Sibanda weFarm and City Centre ongumlimi ubike ukuthi imibhida ayihluphi ukulima njalo inganakelewa kuhle libhizimusi elihle.

“Ungavele uyilime imibhida idinga nje umuntu okhutheleyo ozabe engavilaphi ukuyithelela lokuhlakulela ngalokho iyaphanga ibambe.

“Inyama ayisathengeki kulezinsuku ngakho imibhida yiso isitshebo esesitshiphile, abalimi kabakhuthalele ukuyilima ngoba singabalethela imali. Abantu abasenelisi ukuthenga ezinye izitshebo,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Ubuye wathi imibhida yizilimo ezingadingi mali ukuthi ulime ngoba iyavuma langamaxhakela.

“Ukulima imibhida akubizi mali enengi, nxa ungela eyokuthenga intanga okwakho nje yikucela amaxhakela kwabanye abalawo njalo yona akusiyonto edliwa ihle iphele ngoba nxa uyikha uphinde uyithelele iyabe iqhubeka ihluma, okuyinto enhle ngayo,” kulandisa uNkszn Sibanda.

Uphethe ngokuthi imibhida ukuze ikhule masinya idinga umhlabathi olokudla, ngalokhu-ke iba lehlamvu elikhulu elikhwabithekayo.

“Ingavele ilinywe emhlabathini ovundileyo ihlamvu lakhona liyaba likhulu okwenza ibhizimusi yakhona ihambe masinyane ngoba abantu beyihawukela,” kuphetha uNkszn Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply